1. Home
  2. WordPress
  3. Aktivacija (bezbedne) HTTPS veze za Vaš veb-sajt – WordPress Manager by SuperHosting

Aktivacija (bezbedne) HTTPS veze za Vaš veb-sajt – WordPress Manager by SuperHosting

Da biste aktivirali SSL (bezbednu konekciju) za Vaš WordPress veb-sajt, potreban Vam je SSL sertifikat. Možete koristiti već kupljen i izdat SSL sertifikat, ili besplatan AutoSSL sertifikat.

AutoSSL sertifikati su automatski instalirani na svim domenima koji su dodati na cPanel i (pre)usmereni ka našem hosting serveru. Putem menija cPanel » SSL/TLS Status možete proveriti da li je AutoSSL sertifikat već instaliran.

Ukoliko imate SSL sertifikat, koji nije AutoSSL, možete ga instalirati putem menija cPanel » SSL/TLS » Upravljaj SSL sertifikatom za sajt. Nakon instalacije, izaberite sledeću opciju u cPanel-u » WordPress Manager by SuperHosting » SSL (https://).

Konfiguracija WordPress instalacije za rad sa SSL-om (https)

Ukoliko je SSL sertifikat već instaliran na domenu na kojem se nalazi Vaš veb-sajt, ali se ne učitava putem HTTPS veze, u delu WordPress Manager » SSL (https://) ćete videti opciju Konfiguriši instalaciju da radi sa SSL (https).

Konfigurisanje WordPress instalacije za rad sa SSL-om (https)

Kad kliknete na ovo dugme, veb-sajt će biti konfigurisan tako da radi sa SSL-om (https).

Napomena: Ukoliko dugme “Konfiguriši instalaciju sa SSL (https)” ne postoji, a sertifikat je sa statusom “neaktivan”, proverite detalje sertifikata putem menija cPanel » SSL/TLS » Upravljaj SSL sertifikatom za sajt. Ukoliko za domen postoji tzv. Self-signed sertifikat – deinstalirajte ga, a zatim pokrenite izdavanje AutoSSL sertifikata putem menija cPanel » SSL/TLS Status » Pokreni AutoSSL.

Ukoliko AutoSSL nije završio sa instalacijom SSL sertifikata, videćete poruku upozorenja crvene boje.

AutoSSL upozorenje

Rešite sve potencijalne probleme na koje je AutoSSL naišao tokom instalacije sertifikata, tako da naredna procedura izdavanja bude uspešna.

Nakon uspešne SSL konfiguracije za veb-sajt, dobićete poruku kojom se to potvrđuje.

Trenutna WordPress instalacija je konfigurisana da učitava Vaš sajt sa SSL-om (https).

Zahvaljujući opciji “Pregled” u meniju cPanel » WordPress Manager » SSL (https://) možete videti detalje o instaliranom sertifikatu kao što su izdavalac, rok važenja i naziv domena.

Uz pomoć istog menija možete deaktivirati SSL putem opcije “Deaktiviraj“.

Napomena: Odavde možete obrisati sertifikat. Međutim, postoji mogućnost da ga koriste i druge aplikacije, koje se učitavaju iz poddirektorijuma domena te WordPress instalacije (tj. sajta). Na primer: borskipas.rs/joomla, borskipas.rs/dir/cms, ili druge. Brisanje SSL sertifikata može uticati na funkcionisanje ovih aplikacija. Ukoliko želite da pređete sa HTTPS na HTTP, nemojte obeležiti opciju “Izbriši sertifikat“.

Ukoliko Vaš veb-sajt ima interne ili eksterne resurse, koji se učitavaju posredstvom ne-enkriptovane (ne-šifrovane) veze, uprkos instaliranom AutoSSL sertifikatu, neki veb-pregledači (eng. browser) prikazaće poruku upozorenja, a neki mogu čak i blokirati ovakav sadržaj. Svi resursi na stranici (slike, video, skripta…) moraju dolaziti (učitavati se) preko enkriptovane (šifrovane) veze (HTTPS) da ove poruke ne bi bile prikazivane. Više informacija o tome kako proveriti da li Vaš sajt sadrži ovakve resurse možete naći na našoj stranici za pomoć.

Da biste proverili da li na Vašem sajtu postoje neki resursi koji se učitavaju putem HTTP konekcije, možete koristiti opciju “Proveri da li postoje http resursi (koji se učitavaju sa HTTPS veb-sajta)“. Ova opcija će Vam pomoći da izmenite HTTP resurse na Vašem sajtu, tako da počnu da se učitavaju putem HTTPS veze.

Ovaj članak odnosi se na: hosting usluge sa cPanel-om i WordPress Manager by SuperHosting alat.

Updated on 27. July 2022.

Was this article helpful?

Related Articles