1. Home
  2. Web aplikacije
  3. OpenCart
  4. Aktivacija Memcached u OpenCart 1.5.6.x

Aktivacija Memcached u OpenCart 1.5.6.x

U OpenCart verziji 1.5.6.x može se aktivirati/omogućiti Memcached keširanje.

Za OpenCart verzije 2.3.0.2, 2.2.0.0 i 2.1.0.2 konsultujte sledeću stranicu: Aktivacija Memcached u OpenCart verzijama 2.x.

Pre nego što aktivirate Memcached na svom OpenCart sajtu (online prodavnici), proverite da li je Memcached servis aktiviran u cPanel-u » iz menija Memcached Manager by SuperHosting.

Isto tako proverite i po potrebi instalirajte PHP-ovu ekstenziju memcache posredstvom cPanela » PHP Manager by SuperHosting.

Aktivacija Memcached za OpenCart verziju 1.5.6.x vrši se posredstvom izmena u tri sistemska fajla:

/system/library/cache.php
/config.php
/admin/config.php

Ove fajlove možete videti i izmeniti posredstvom File Manager-a u cPanel-u, ili pristupanjem svom nalogu preko FTP-a (npr. koristeći FileZilla FTP klijent).

Prvi fajl koji treba izmeniti je:

/system/library/cache.php

Preporučuje se da sačuvate kopiju originalnog fajla. U tu svrhu, možete promeniti ime cache.php fajlu. Zatim kreirajte novi fajl imena cache.php u (istom) naznačenom direktorijumu i iskopirajte u njega sadržaj sa sledeće stranice: https://raw.githubusercontent.com/UncleAndy/opencart-memcached/master/cache.php.

Sačuvajte izmene.

Pređite na izmenu preostala dva fajla:

/config.php
/admin/config.php

U oba fajla, prekopirajte donje redove između <?php i ?> tagova:

// CACHE
define('CACHE_DRIVER', 'memcached');
define('MEMCACHE_HOSTNAME', '127.0.0.1');
define('MEMCACHE_PORT', '11537');
define('MEMCACHE_NAMESPACE', 'oc_');

Važno: potrebno je da zamenite port 11537 odgovarajućim portom za Memcached server. Nakon aktivacije Memcached u cPanel-u -> Memcached Manager, videćete odgovarajući port.

Nakon što sačuvate izmene načinjene i u ova dva fajla, Memcached će biti omogućen/aktiviran za vaš OpenCart sajt.

Updated on 12. November 2019.

Was this article helpful?

Related Articles