1. Početna
  2. WordPress
  3. Aktivacija Memcached u WordPress-u (sa W3 Total Cache)

Aktivacija Memcached u WordPress-u (sa W3 Total Cache)

Keširanje uz pomoć Memcached može biti aktivirano korišćenjem dodatka (eng. plugin).

Ukoliko koristite PHP verziju 7.0 ili noviju, umesto Memcached možete aktivirati Redis.

Napomena: pre nego što aktivirate Memcached na WordPress sajtu, uverite se da je aktiviran/omogućen u cPanel-u -> Memcached Manager. Zatim proverite da li je i PHP-ov modul memcached takođe aktiviran u cPanel-u -> PHP Manager.

Postoji veliki broj dodataka (eng. plugins) koji omogućavaju da se koristi Memcached na WordPress-u. Jedan od najčešće korišćenih jeste W3 Total Cache.

Nakon instalacije i aktivacije dodatka, sa leve strane pojaviće se meni Performance.

U njemu izaberite General Settings da aktivirate/omogućite Memcached keširanje.

Dodatak dozvoljava nekoliko različitih nivoa keširanja - stranica, upita ka bazama podataka, objekata i još dosta toga. Svaki od njih možete naći na ovoj stranici.

Da biste omogućili Memcached keširanje za svaki od ovih tipova keširanja - Page Cache (1), Minify (2), Database Cache (3), i Object Cache (4) - za svaki od njih obeležite opciju (kvadratić) "Enable".

Ukoliko opcija keširanja preko Memcached nije dostupna na sajtu (sive je boje), proverite i po potrebi aktivirajte PHP-ov memcache modul u cPanel-u -> PHP Manager by SuperHosting.

Nakon načinjenih izmena, kliknite na bilo koje od Save all settings dugmadi (ima ih u svakoj pojedinačnoj sekciji koja se odnosi na konkretan tip keširanja).

Pojaviće se poruka upozorenja da nije uspelo povezivanje sa Memcached serverom.

Da bi se uspostavila konekcija, potrebno je dodatno podešavanje tako što ćete za svaki od tipova keširanja ponaosob upisati odgovarajući Memcached port.

Napredna podešavanja dostupna su za svaki od tipova keširanja u meniju Performance sa leve strane.

Na stranici svakog od tipova keširanja postoji Advanced sekcija.

U polje naznačeno kao "Memcached hostname:port / IP:port:" treba upisati podešavanja za Memcached host i port u prikazanom formatu.

Možete proveriti konekciju sa Memcached serverom tako što ćete pokrenuti testiranje klikom na Test dugme.

Na isti način, potrebno je pronaći i podesiti Memcached postavke za svaki od tipova keširanja.

Važno: potrebno je da izmenite 11211 i upišete broj porta koji odgovara Vašem hosting nalogu. Ovaj broj videćete odmah po aktivaciji Memcached u cPanel-u.

Obnovljen: 8. новембра 2019.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci