1. Početna
  2. WordPress
  3. Aktivacija Redis u WordPressu (sa W3 Total Cache)

Aktivacija Redis u WordPressu (sa W3 Total Cache)

Možete aktivirati keširanje u WordPressu uz pomoć Redisa koristeći plugin (dodatak).

Napomena: Pre nego što aktivirate Redis na svom veb-sajtu, proverite da li je Redis aktiviran u cPanelu » Redis Manager. Zatim proverite da li je PHP modul Redis takođe aktiviran u cPanel » PHP Manager.

Važno: Pre nego što unesete bilo kakve izmene na WordPress veb-sajtu, napravite kompletan bekap podataka. Možete generisati kompletan bekap putem cPanela » Bekap.

Postoje razni dodaci koji omogućavaju korišćenje Redis-a u WordPress-u, od kojih izdvajamo dva: Redis Object Cache i W3 Total Cache.

Instrukcije koje smo opisali u ovom članku se odnose na podešavanja za dodatak W3 Total Cache.

1. Izaberite Redis u W3 Total Cache

Nakon instalacije i aktiviranja dodatka, na levoj traci će se pojaviti novi meni Performance.

Izabrati Redis u W3 Total Cache


U Performance, izaberite General Settings da biste izvršili nekoliko podešavanja.

Dodatak podržava nekoliko različitih nivoa keširanja - na stranicama, upitima u baze podataka, objektima i dr.

Važno: Nemojte aktivirati (!) keširanje pre nego što unesete ispravan port za povezivanje sa Redis serverom u podešavanjima metoda keširanja.

U General Settings izaberite Redis za tipove keširanja - Page Cache (1), Minify (2), Database Cache (3) i Object Cache (4), bez štikliranja opcije "Enable" (!).

U slučaju da opcija za keširanje sa Redisom na veb-sajtu nije aktivna (siva) ili nedostaje, proverite i aktivirajte redis PHP modul kroz kontrolni panel cPanel -> PHP Manager.

Nakon što izvršite promene kliknite na dugme Save all settings.

2. Podesite pravilan port za Redis

Dodatna podešavanja za keširanje

Nakon ovoga, potrebno je da u podešavanjima za svaki tip keša unesete ispravan port za Redis.

Nemojte aktivirati keširanje pre nego što podesite port u podešavanjima za svaku vrstu keša.

Podešavanje je dostupno iz menija na levoj strani Performance -> Page Cache (1), (2), (3), (4).

Na stranici sa podešavanjima potražite odeljak Advanced.

Unos porta za redis

U polje "Redis hostname:port / IP:port" se unosi port za Redis server.

Za hostname: ostavite 127.0.0.1.

Pomoću dugmeta Test možete proveriti da li je veza sa Redisom uspešna. Na isti način potrebno je dovršiti Redis postavke za svaku vrstu keširanja.

Važno: Umesto 6379 (!) upišite port za vaš hosting nalog. Ko je to port, videćete odmah nakon aktiviranja Redisa u kontrolnom panelu cPanel -> Redis Manager.

3. Aktivirajte keširanje

Nakon što postavite ispravan port, omogućite keširanje preko menija General Settings, štiklirajte opciju Enable i sačuvajte promene sa Save all settings.

Preporučljivo je aktivirati jednu po jednu vrstu keširanja, vršeći provere i testove nakon svake.

Obnovljen: 12. новембра 2019.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci