1. Home
  2. Web aplikacije
  3. OpenCart
  4. Aktivacija SSL-a (HTTPS) za OpenCart

Aktivacija SSL-a (HTTPS) za OpenCart

Da biste aktivirali HTTPS konekciju za sajt, prvo morate imati instaliran SSL sertifikat za domen.

info-iconZa svaki domen koji je dodat u cPanel i usmeren na naše servere, automatski se instalira i obnavlja AutoSSL sertifikat. Status sertifikata možete proveriti iz meniju u cPanel-u, SSL/ TLS status» SSL/TLS Status.

Aktivacija HTTPS konekcije за OpenCart 3.x i 2.x

Aktiviranje bezbedne veze za OpenCart 3/2 vrši se preko administracije online prodavnice – System » Settings.

Izaberite Edit i kliknite na polje Server. U polju Security omogućite opciju Use SSL tako što ćete kliknuti na Yes.

Sačuvajte promene u podešavanjim i proverite sadržaj oba sistemska fajla: /config.php i /admin/config.php.

Uverite se da je adresa sajta ispravno uneta u oba fajla:

/config.php.

// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'https://goodexample.eu/');

goodexample.eu – zamenite imenom domena Vašeg sajta;

/admin/config.php

// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'https://goodexample.eu/admin/');
define('HTTPS_CATALOG', 'https://goodexample.eu/');

goodexample.eu – zamenite imenom domena Vašeg sajta.

Aktiviranje HTTPS-a za OpenCart 1.5.x

Aktivacija bezbedne veze za OpenCart 1.5 se vrši preko administracije prodavnice – Sistem »Settings.

Izaberite Store Edit i kliknite na polje Server. Omogućite opciju Use SSL sa Yes.

Sačuvajte promene u podešavanjim i proverite sadržaj oba sistemska fajla: /config.php i /admin/config.php. Uverite se da je adresa sajta ispravno uneta u oba fajla:

/config.php

// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'https://goodexample.eu/');
define('HTTPS_IMAGE', 'https://goodexample.eu/image/');

goodexample.eu – заменете с домейна на сайта;

/admin/config.php

// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'https://goodexample.eu/admin/');
define('HTTPS_CATALOG', 'https://goodexample.eu/');
define('HTTPS_IMAGE', 'https://goodexample.eu/image/');

goodexample.eu – zamenite imenom domena Vašeg sajta;

301 redirekcija ka novoj HTTPS adresi

Kada promenite adresu postojeće OpenCart prodavnice, može biti neophodno dodatno podešavanje da bi se postojeći sadržaj uvek učitavao pomoću https: //.

301 preusmeravanja svih HTTP adresa na njihove HTTPS varijante može da se izvrši i preko pravila u .htaccess fajlu, na primer:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R=301,L]

Sa ovim preusmeravanjem, sajt i sve njegove stranice će uvek biti učitavane preko HTTPS-a.

Ažuriranje svih HTTP resursa ka HTTPS

Ako se resursi sajta učitavaju preko nesigurne veze (http), moraćete da proverite i ispravite ove resurse tako što ćete promeniti njihovu adresu na https.

Updated on 15. April 2023.

Was this article helpful?

Related Articles