1. Home
  2. Hosting
  3. SSH
  4. SSH pristup – aktivacija za hosting nalog

SSH pristup – aktivacija za hosting nalog

SSH (Secure Shell) pristup je usluga, koja je uključena u okviru hosting paketa SuperPro i SuperHosting. Po podrazumevanim podešavanjima SSH pristup nije aktiviran. Aktiviranje SSH pristupa se vrši preko korisničkog profila.

Aktiviranje SSH pristupa za hosting nalog

Aktiviranje SSH pristupa pri hosting paketima SuperPro i SuperHosting

Nakon što uđete u korisnički profil kod SuperHosting.RS, kliknite na Hosting nalozi u meniju sa leve strane i nakon toga izaberite Detalji za željeni hosting nalog.

Kako biste aktivirali SSH pristup za taj hosting nalog, u polju SSH pristup kliknite na Aktiviranje SSH pristupa.

Potvrdite svoju želju u dijalogu koji se otvorio i tada ćete dobiti poruku za uspešno aktiviranje SSH pristupa.

Potvrda aktivacije i podaci o SSH pristupu biće poslati na kontakt imejl.

Korišćenje SSH pristupa

Nakon aktiviranja SSH pristupa, za povezivanje putem SSH može se koristiti konzola – SSH klijent. Jedan od najčešće korišćenih klijenata je PuTTi i može se preuzeti sa sledeće adrese: http://www.putty.org

Nakon što instalirate i pokrenete SSH klijent, potrebno je da se uneti pristupne podatke:

  • Host: ime domena ili ime servera ili deljena IP adresa
    U slučaju da niste sigurni koja je IP adresa servera, možete naći ovu informaciju u konrtolnom panelu cPanel >> desni meni Osnovna informacija – Deljena IP adresa.
  • Port: 1022
  • Username i Password: korisničko ime i lozinka za hosting nalog

Važno: Umesto lozinke za vaš hosting nalog, koristite SSH ključ za povezivanje preko SSH-a. SSH pristupni ključevi za autentifikaciju mogu se automatski generisati preko cPanela >> SSH pristup ili ručno preko aplikacije kao što je PuTTYgen.

Updated on 5. August 2022.

Was this article helpful?