1. Home
  2. Hosting
  3. Bekap
  4. Backup manager by SuperHosting

Backup manager by SuperHosting

Backup Manager by SuperHosting

SuperHosting.RS Vam pruža mogućnost da u cPanelu pristupite rezervnim kopijama svih Linux hosting planova na Vašem hosting nalogu. Backup manager by SuperHosting Vam omogučava da generišete, preuzmete ili vratite sadržaj od prethodnih rezervnih kopija.

Opcije su podeljene u dve glavne sekcije: Povraćaj informacija sa rezervne kopije i Preuzmi rezervnu kopiju.

Vraćanje sadržaja iz rezervne kopije link-to-this-section

U ovom odeljku Backup manager-a možete da povratite direktorijume, datoteke i baze podataka. Broj dostupnih arhiva zavisi od hosting plana koji koristite.

Kako biste vratili podatke putem Backup manager-a ne morate preuzeti kompletnu rezervnu kopiju (full backup).

Vraćanje direktorijuma i datoteka

Ovaj meni Vam omogućava vraćanje direktorijuma i datoteka iz izabrane rezervne kopije.

Izaberite datum rezervne kopijeIzaberite datum rezervne kopije

Prvo izaberite datum arhive. Kliknite na ikonicu kalendara i na željeni datum. Videćete vreme kada je završeno generisanje rezervne kopije.

Izaberite folder

Izaberite putanju do direktorijuma i/ili datoteke kojeg biste želeli da vratite. Možete izabrati više od jednog direktorijuma i/ili datoteke. U tom slučaju, kliknite na znak plus sa desne strane.

Biranje direktorijuma i fajla za povraćaj

Izabrani direktorijum će biti vraćen iz rezervne kopije zajedno sa svim datotekama i direktorijumima koji se nalaze u njemu.

Kada se povrati rezervna kopija, sav sadržaj će biti prepisan. Ako bude nekih promena nakon datuma prve rezervne kopije, sadržaj će biti izgubljen.

Dozvoljeni su simboli, brojevi, velika i mala slova latinice. Kako biste povratili direktorijume i datoteke sa ćiriličnim imenom ili sa specijalnim simbolima, treba da izaberete nadređeni direktorijum.

Ako unesete samo „/“ biće vraćena informacije vezane za sve direktorijume i datoteke veb-sajtova koji se nalaze na tom nalogu.

Datum od kog se vrši vraćanje je prikazan ispred polja u koja unosite direktorijume i datoteke koje treba da povratite.

Vraćanje baze podataka

Izbor baze podataka za vraćanje

Ovaj meni Vam omogućava da povratite baze podataka.

Izaberite datum rezervne kopije

Izaberite datum arhive. Moguće je da povratite bazu iz jedne rezervne kopije i datoteke iz druge sa drugim datumom.

U polju „Postojeće baze“ videćete baze koje su trenutno dostupne. Kako biste povratili sadržaj baze treba da izaberete bazu. Izabrane baze će biti prikazane u polju „Za vraćanje“.

Ako je specifična baza obrisana i želite da je vratite, morate je prvo kreirati u cPanelu>”MySQL databases”.

Može se desiti da informacije neće biti pravilno prikazane nakon što se povrate, pogotovu ako baza koristi drugačije kodiranje i kolacije.

Važno: Čim se izvrši povraćaj baze, trenutni sadržaj će biti izbrisan. Ako se naprave bilo koje izmene i/ili se dodaju podaci nakon datuma rezervne kopije, oni će biti izgubljeni.

Preuzimanje rezervne kopije link-to-this-section

Zahtev za sistemsku rezervnu kopiju

Ovaj meni Vam omogućava da preuzmete sistemsku rezervnu kopiju hosting naloga na Vaš računar (ovo uključuje datoteke, baze podataka, podešavanja za imejl prosleđivanje i imejl filtere).

Izaberite datum rezervne kopije

Izaberite datum arhive.

Requesting a system backup

Možete da upišete drugu imejl adresu umesto automatski upisane. Primićete link za preuzimanje rezervne kopije. Molimo Vas da imate u vidu, da nakon što zatražite svoju rezervnu kopiju, moraće da se konvertuje u odgovarajući format i za to će biti potrebno izvesno vreme.

Zahtevane rezervne kopije

A list of generated backups

Tabela sadrži zahtevane rezervne kopije zajedno sa njihovim datumom i veličinom. Kako biste preuzeli rezervnu kopiju, kliknite na odgovarajući link.

Rezervne kopije će biti dostupne za preuzimanje u roku od 72 sata nakon njihovog generisanja. Datum do kog je rezervna kopija dostupna za preuzimanje može se naći u koloni „Dostupno do“.

Važno: Kako biste izvršili još neku akciju u Backup Manager-u, morate prvo sačekati da se završi aktivno generisanje ili vraćanje rezervne kopije.

Updated on 29. May 2019.

Was this article helpful?

Related Articles