1. Početna
  2. Imejl (e-mail)
  3. Blokiranje imejlova sa prikačenim fajlovima (pomoću imejl filtera u cPanelu)

Blokiranje imejlova sa prikačenim fajlovima (pomoću imejl filtera u cPanelu)

Za povećanje bezbednosti tokom imejl prepiske, ponekad nije dovoljno obučiti korisnike da razlikuju pisma koja imaju prikačene potencijalno opasne fajlove. Aktiviranjem filtera imejlova u cPanelu koji je implementiran na nivou imejl servera, može se aktivirati dodatna zaštita od opasnih poruka e-pošte.

Imejl filter može otkriti određene prikačene fajlove u porukama i odbiti ih pre isporuke u poštansko sanduče korisnika.

Imejl filter se primenjuje na primljene imejl poruke, proveravajući određenu vrstu fajla i direktno odbijajući imejl poruku, sprečavajući korisnike da čak provere svoje prijemno sanduče.

Imejl filteri u cPanelu se mogu kreirati na nivou hosting naloga i primenjivaće se na bilo koji imejl nalog koji se kreira. Druga vrsta filtera je na nivou imejl naloga i funkcioniše samo za dati imejl nalog. Za svaki imejl nalog se može kreirati zaseban filter.

Kako biste zaštitili sve imejl naloge koji su kreirani u cPanelu, možete da napravite filter na nivou hosting naloga.

Kreiranje imejl filtera za proveru prikačenih fajlova

Filter će imati nekoliko uslova koje sadržaj određenog imejla mora da ispuni kako bi bio klasifikovan kao neželjen i kako bi se primenila određena akcija.

Kako biste kreirali imejl filtere za prikačene fajlove u imejlu uđite u cPanel meni >> (Imejl) Globalni imejl filteri >> Kreiraj novi filter

Napomena: U odeljku “Trenutni filteri” možete da vidite filter "Generated Apache SpamAssassin™ Discard Rule“. Ovaj filter je sistemski i kreiran je od strane spam filtera SpamAssassin. Pomoću njega se mejlovi, koji su označeni kao spam, odbacuju bez slanja u poštansko sanduče. Ovaj filter se kreira kada aktivirate opciju Automatski obriši novi Spam (Automatsko brisanje) u meniju Spam filteri.

Kreirajte imejl filter da biste otkrili određene priloge u imejlovima
Kreirajte imejl filter da biste otkrili određene priloge u imejlovima
Naziv filtera

Naziv filtera treba da bude jedinstven. Ako navedete naziv filtera koji već postoji, stari filter će biti zamenjen.

Правила

1. Kreirajte pravilo Poruka (Body) sadrži (contain):

Content-Disposition: attachment

2. Na kraju pravila odaberite iz padajućeg menija „i“ (and), Ovo označava da pismo mora takođe da bude u skladu sa sledećim pravilom da bi se primenile akcije na njemu.

3. Sa znakom plus dodajte još jedno pravilo: Poruka (Body) podudara se sa regularnim izrazom (contain regex):

filename=".*\.(?:tar|ace|7z|iso|apk|cab|ade|adp|app|asp|bas|bat|cer|chm|cla|class|cmd|cnt|com|cpl|crt|csh|der|exe|fxp|gadget|grp|hlp|hpj|hta|inf|ins|isp|its|jar|js|jse|ksh|lnk|mad|maf|mag|mam|maq|mar|mas|mat|mau|mav|maw|mcf|mda|mdb|mde|mdt|mdw|mdz|msc|msh|msh1|msh1xml|msh2|msh2xml|mshxml|msi|msp|mst|ocx|ops|osd|pcd|pif|pl|plg|prf|prg|ps1|ps1xml|ps2|ps2xml|psc1|psc2|pst|reg|scf|scr|sct|shb|shs|tmp|url|vb|vbe|vbp|vbs|vsmacros|vsw|ws|wsc|wsf|wsh|xbap|xnk|ccs|bat​|acc|dll|dmg|drv|hta​|htx|ink|je|ovl|pcd​|sbs|shd|sys|vba|vbs​|vdl|vxd|ws​|wst|lib|nsh)

Ako želite otkriti prikačene fajlove sa .zip i .rar ekstenzijama, dodajte reči „zip | rar“ u pravilo „podudara se sa regularnim izrazom“. Na primer „(?:zip|rar|tar|ace|...".

Važno: Ako dodate ekstenzije „zip“ i „rar“ u pravilo za filter, apsolutno svi fajlovi koji se završavaju na „.zip“ ili „.rar“ će biti otkriveni. Takođe je moguće filtrirati i legitimno prikačene fajlove kao .doc, .pdf i drugi koji su arhivirani u zip/rar arhivi.

Akcije

Izaberite šta će da se desi sa imejl porukama u kojima su otkriveni prikačeni fajlovi.

  • Odbacivanje poruke: Pismo se odbija od strane imejl servera, a da ne stigne do poštanskog sandučeta korisnika.
  • Preusmeravanje na imejl adresu: Označeni imejlovi mogu se proslediti na određenu imejl adresu.
  • Isporučiti u folder: Imejl poruke sa prikačenim fajlom se mogu sačuvati u određenom folderu određenog imejl naloga. Odaberite ovu akciju ako želite da dodatno proverite ove poruke.

Filter sačuvajte pomoću dugmeta Kreiraj.

Akcija filtriranja je na nivou imejl servera. To znači da će se opasne imejl poruke obraditi i pre nego što dođu do sandučeta korisnika, osim ako ne odlučite da ih smestite u neki folder.

Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci