CGI vs FastCGI

Sadržaj

CGI

Common Gateway Interface (CGI) je alat za podršku veb servera koji delegira generisanje Veb sadržaja izvršnim fajlovima (aplikacijama). Takvi fajlovi su poznati kao CGI skripte; programi ili samostalne aplikacije, obično pisane na jeziku skripti.

CGI protokol inicira poseban proces na početku svakog HTTP zahteva i okončava ga nakon izvršenja. Ovaj model „novi proces za svaki novi upit“ je vrlo jednostavan za implementaciju.

CGI ima sledeće prednosti:

  • Nezavisnost od programskih jezika – CGI aplikacije mogu biti napisane na gotovo svakom jeziku.
  • Izolovani procesi – Aplikacije rade u odvojenim procesima, dajući sigurnost i stabilnost.
  • Open Standard – CGI je implementiran na bilo kom veb serveru.
  • Arhitektonska nezavisnost – CGI nije vezan za arhitekturu servera.

CGI takođe ima neke nedostatke, a glavni je produktivnost. To se može uočiti u procesima koji se često izvode. Pošto se za svaki upit kreira novi proces i posle izvršenja se prekida, performanse su niže od FastCGI protokola.

FastCGI

FastCGI je noviji, brži i optimalniji način za rad veb servera sa dodatnim aplikacijama.

Pednosti FastCGI-ja su:

  • Visoke performanse – FastCGI procesi se ponovo koriste kako bi poslužili više HTTP upita, a ne samo jedan. Ovo rešava CGI problem tako što kreira nove procese za svaki upit i shodno tome povećava produktivnost.
  • Jednostavna CGI migracija – Obično se aplikacije pisane za CGI mogu relativno lako migrirati na FastCGI.
  • Nezavisnost od programskih jezika – Kao i CGI, FastCGI aplikacije mogu biti napisane na gotovo svim programskim jezicima.
  • Izolovani procesi
  • Arhitektonska nezavisnost – FastCGI je podržan od strane svih serveera na tržištu.
Superhosting.RS serverima su podržani i CGI i FastCGI.
Obnovljen: 18. фебруара 2021.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci