1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. cPanel – Statistika protoka

cPanel – Statistika protoka

Statistika protoka Vašeg hosting naloga se možete pratiti putem menija Protok na cPanel-u.

Podaci o protoku se generišu od strane: HTTP (saobraćaj pretraživača), IMAP / POP3 (dolazni imejlovi), SMTP (odlazni imejlovi) i FTP (otpremanje i preuzimanje fajlova).

Grafici uporednog korišćenja protoka su dostupni za poslednja 24 sata, proteklu nedelju ili godinu. Ovi grafici predstavljaju brzinu prenosa podataka u kb po minuti, prosečno u intervalima od pet minuta.

Grafik na kom je prokazana statistika protoka

Ova statistika može biti korisna za praćenje maksimalnog protoka za određenu uslugu (HTTP, IMAP …). Na primeru sa slike se može videti da je u aprilu, avgustu i februaru protok bio veći u poređenju sa drugim mesecima te godine.

Dijagrami predstavljaju mesečni prenos podataka.

Statistika se generiše za svaki domen u cPanel-u. Ovi domeni su navedeni kao poddomeni glavnog domena hosting naloga. Kliknite na uslugu da biste videli dnevno korišćenje protoka, kao i ukupan i HTTP saobraćaj.

Pročitajte više:

Protok

Kako se izračunava protok?

Updated on 1. November 2022.

Was this article helpful?

Related Articles