Da li podržavate ffmpeg?

ffmpeg je instaliran i podržan od strane svih Linux hosting paketa koje nudi SuperHosting.RS.

Put do ffmpeg je:

/usr/bin/ffmpeg

SuperHosting.RS ne preporučuje korišćenje ovog softvera za konvertovanje velikih količina informacija, jer je to operacija sa velikim resursima i može dovesti do povećanja CPU vremena hosting naloga.

Updated on 4. October 2022.

Was this article helpful?

Related Articles