1. Početna
  2. Hosting
  3. Git
  4. Git Version Control u cPanelu

Git Version Control u cPanelu

Pomoću Gita možete da održavate verzije fajlova za svoje projekte i lako radite timski. Promene bilo kog programera dostupne su odmah. Svaka verzija sadrži potpune informacije o promenama koje su izvršene u datotekama – šta, kada i od koga je promenjeno. Imaćete kompletnu istoriju promena i mogućnost da se vratite na prethodne verzije.

Pomoću Git Version Control u cPanelu možete da kreirate i upravljate Git repozitorijom na hosting nalogu.

Opcija za kreiranje Git repozitorijuma na hosting nalogu.

Informacije o kreiranim repozitorijum u cPanel-u

Generisani repozitorijumi na hosting nalogu su navedeni u Git Version Control u cPanelu.

Lista kreiranih repozitorijuma na hosting nalogu.

Napomena: Repozitorijumi kreirani putem SSH-a se ne pojavljuju na ovoj listi. Ali možete proveriti njihovu istoriju kroz GitWeb .

Informacija o aktuelnoj grani (HEAD commit)

Da biste videli informacije o repozitorijumu, koristite strelicu levo od naziva repozitorijuma. Možete videti koja je trenutna aktivna grana (ogranak) projekta, autor i datum poslednjeg obaveštenja (objavljena promena).

Da biste klonirali ovaj repozitorijum, možete da koristite klonirani URL iz polja URL adresa klona.

Upravljanje

Kroz Upravljanje ćete moći da odaberete aktivnu grupu koja će se koristiti pri Push ili Pull promena sa udaljenog servera. Odavde možete preuzeti najnovije promene iz određene grane ( Update from remote) i primeniti ih na stvarnu lokaciju pomoću Deploi-a.


Koristite ovaj odeljak za automatsko prenošenje promene iz repozitorijuma na hosting nalogu u live verziju sajta (Deploi HEAD Commit) ili za preuzimanje promena iz udaljenog repozitorijuma (Update from Remote).

Koraci za učitavanje iz repozitorijuma u live verziju moraju biti unapred postavljeni kao niz naredbi u .cpanel.iml datoteci na hosting nalogu.

Istorija

CPanel kontrolna tabla dolazi sa alatom GitWeb pomoću koga možete pratiti informacije o verzijama datoteka u bilo kom repozitorijumu kreiranom na hosting nalogu.

Istorija i informacije o verzijama datoteka u projektu.

Uklanjanje

Da biste uklonili repozitorijum, koristite dugme Obriši.


Ova akcija će ukloniti repozitorijum samo sa cPanel liste. Sistem neće izbrisati datoteke. Morate ručno da obrišete datoteke nakon što je repozitorijum uklonjen sa liste.

početak⇑

Vidite još:

🔗 Kreiranje Git repozitorijuma u cPanel-u | Help

🔗 Podešavanja za korišćenje Git-a u cPanel-u preko SSH | Help

Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci