1. Home
  2. Hosting
  3. Git
  4. Git Version Control u cPanel-u

Git Version Control u cPanel-u

Uz pomoć Git-a možete održavati verzije fajlova Vaših projekata i lako radite timski. Promene bilo kog programera su odmah vidljive. Svaka verzija sadrži kompletne informacije o promenama koje su izvršene u različitim datotekama – šta, kad i ko je izvršio promene. Imaćete kompletnu istoriju promena i mogućnost povratka na prethodne verzije.

Pomoću Git Version Control menija u cPanel-u, možete kreirati i upravljati Git repozitorijumom na hosting nalogu.

Git Version Control meni na cPanel-u
Opcija za kreiranje Git repozitorijuma na hosting nalogu.

Informacije o kreiranim repozitorijumima u cPanel-u

Generisani repozitorijumi na hosting nalogu su navedeni u meniju Git Version Control na cPanel-u.

Spisak kreiranih Git repozitorijuma
Lista kreiranih repozitorijuma na hosting nalogu.

Napomena: Repozitorijumi kreirani putem SSH-a se ne pojavljuju na ovoj listi. Ali možete proveriti njihovu istoriju kroz GitWeb klijent.

Informacija o aktuelnoj grani (HEAD commit)

Da biste videli informacije o repozitorijumu, koristite strelicu koja se nalazi sa leve strane repozitorijuma. Možete videti koja je trenutna aktivna grana (ogranak) projekta, autor i datum poslednjeg obaveštenja (objavljena promena).

Da biste klonirali ovaj repozitorijum, možete koristiti URL adresu iz polja URL adresa klona.

Upravljanje

Putem menija “Upravljanje” ćete moći da odaberete aktivnu grupu koja će se koristiti prilikom Push ili Pull promena sa udaljenog servera. Odavde možete preuzeti najnovije promene iz određene grane (Update from remote) i primeniti ih na originalnu aplikaciju uz pomoć opcije Deploy.


Ovaj odeljak možete koristiti za automatsko prenošenje promene iz repozitorijuma na hosting nalogu na live verziju sajta (Deploy HEAD Commit) ili za preuzimanje promena iz udaljenog repozitorijuma (Update from Remote).

Koraci za učitavanje iz repozitorijuma na live verziju moraju biti unapred postavljeni kao niz naredbi u .cpanel.iml datoteci na hosting nalogu.

Istorija

Kontrolna tabla cPanel dolazi sa alatom GitWeb pomoću kog možete pratiti informacije o verzijama datoteka u bilo kom repozitorijumu koji se nalazi na hosting nalogu.

Git Version Control - istorija izvršenih promena u repozitorijumu
Istorija i informacije o verzijama datoteka u projektu.

Uklanjanje

Da biste uklonili repozitorijum, koristite dugme Obriši.


Ova akcija će ukloniti repozitorijum samo sa cPanel liste. Sistem neće izbrisati datoteke. Morate ručno da obrišete datoteke nakon što je repozitorijum uklonjen sa liste.

početak⇑

Vidite još:

🔗 Kreiranje Git repozitorijuma u cPanel-u | Help

🔗 Podešavanja za korišćenje Git-a u cPanel-u preko SSH | Help

Updated on 8. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles