1. Početna
  2. Hosting
  3. MySQL
  4. Instalacija OpenVPN-a

Instalacija OpenVPN-a

Nakon aktiviranja daljinskog pristupa bazama podataka putem korisničkog profila, dobićete poruku na kontakt imejl adresu koja sadrži potrebne podatke za povezivanje putem OpenVPN-a (korisničko ime i lozinka)

Slanje imejla sa pristupnim podacima

Ukoliko niste primili poruku sa pristupnim podacima, možete zatražiti njeno ponovno slanje putem korisničkog profila -> sekcija Podrška » „Daljinski pristup bazama podataka„.

Kliknite na dugme „Pošalji imejl“ i proverite da li ste na kontakt imejl adresu primili novu poruku.

Iz korisničkog profila u odeljku Podrška » „Daljinski pristup bazama podataka„, potrebno je preuzeti konfiguracione datoteke za OpenVPN, klikom na dugme „Preuzmi arhivu„.

U ovoj arhivi (superhosting-openvpn-config.zip) ćete pronaći konfiguracione datoteke koje će se koristiti u daljim instrukcijama.

Ako koristite Linux hosting sa cPanel kontrolnom tablom, potrebno je unapred izvršiti još jedno podešavanje. Uđite u cPanel kontrolnu tablu, iz odeljka Baze podataka izaberite Daljinski pristup MySQL-u i u polje Host upišite „%“ (bez navodnika). Sačuvajte postavke klikom na dugme Dodaj hosta.

Instalacija OpenVPN-a

Započnite instalaciju OpenVPN-a tako što ćete ga prvo preuzeti sa zvanične veb stranice:

Ukoliko koristite MacOSX uređaj, možete koristiti klijenta Tunnelblick.

Nakon preuzimanja instalacione datoteke (openvpn-install-x.x.x-x-x.exe), pokrenite i dovršite instalaciju.

Koraci tokom instalacije OpenVPN-a na Windows 10:

Konfiguracija OpenVPN-a

Nakon uspešne instalacije, potrebno je da konfiguracione datoteke iz arhive (1) raspoložite u konfiguracioni direktorijum (2) OpenVPN aplikacije.

Datoteke superhosting.ca i superhosting.ovpn treba raspoložiti u direktorijumu C:\Program Files\OpenVPN\config.

Potreban Vam je administrativni pristup sistemu kako biste raspoložili konfiguracione datoteke u ovaj direktorijum.

Pokretanje i vezivanje putem OpenVPN-a

Pokretanje OpenVPN-a kao administrator

Nakon što su obe konfiguracione datoteke prebačene, pokrenite OpenVPN.

Važno: Ukoliko koristite Windows Vista / 7, potrebno je da OpenVPN pokrenete kao administrator.

Važno: Pokrenite OpenVPN, tako što ćete kliknutu desnim tasterom miša na njegovu ikonicu (1) i izabrati opciju Run as administrator (2).

Prilikom pokretanja, aplikacija će u donjem desnom uglu ekrana dodati ikonicu.

Kliknite desnim tasterom miša na ovu ikonicu i izaberite opciju Connect.

Potrebni su Vam pristupni podaci koji su Vam ranije poslati putem imejla, nakon što je omogućen daljinski pristup.

Nakon unosa korisničkog imena (Username) i lozinke (Password), kliknite na OK.

Ukoliko je veza uspešno uspostavljena, pojaviće se obaveštenje – u donjem desnom uglu radne površine/ekrana.

Nakon uspešnog povezivanja OpenVPN-a, potrebno je koristiti sledeće primerne podatke kako biste se povezali sa bazom podataka:

host (host): server*.rdb.superhosting.rs

port: 3306

user (korisnik): korisnik baze podataka

password (lozinka): lozinka korisnika

*server – zamenite sa nazivom hosting servera na koji se povezujete;

U primljenom imejlu, nakon omogućenog daljinskog pristupa ćete videti nazive hosting servera do kojih je pristup aktivan.

Provera veze sa serverom

Ako nakon povezivanja putem OpenVPN aplikacije ne možete uspostaviti vezu sa SQL serverom, možete pokušati sledeće:

  1. Isključite OpenVPN i pokrenite ga ponovo, ali ovaj put kao administrator. Desnim tasterom miša kliknite na ikonicu OpenVPN-a i izaberite opciju Run as administrator (Pokreni kao administrator).
  2. Ako i dalje budete imali problema sa povezivanjem sa serverom nakon pokretanja OpenVPN-a, pokrenite naredbe ping i tracert ka serveru preko konzole, na primer:

ping server*.rdb.superhosting.rs

tracert server*.rdb.superhosting.rs

*server – zamenite sa nazivom hosting servera na koji se povezujete;

Rezultate izvršenih naredbi možete poslati na upit našem odeljenju za tehničku podršku.

Obnovljen: 19. октобра 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci