1. Home
  2. Ostalo
  3. Kako da obrišem lokalni DNS keš?

Kako da obrišem lokalni DNS keš?

Sadržaj

Kada se promene DNS zapisi potrebno je da prođe od 2 do 48 sati za propagaciju, tj. ažuriranje DNS informacija. Ako je taj period istekao i još uvek ne možete učitati Vaš sajt, moguće je da je DNS keš lokalno sačuvan na Vašem računaru. U nastavku članka možete da saznate kako da obrišete lokalni DNS keš.

DNS keš čuva IP adrese domena koji su učitavani. Stoga, prilikom ponovnog učitavanja domena, server za keširanje učitava informacije o domenu iz keša umesto da zahteva svaki put korenski DNS server. Na ovaj način se štedi vreme za učitavanje domena i smanjuje opterećenje DNS sistema.

Windows

Da biste izbrisali DNS informacije iz keša na lokalnom računaru pri korišćenju Windows operativnog sistema, koristite ipconfig u komandnom režimu.

Pokrenite Command Prompt pritiskom na Start meni, izaberite Run i ukucajte cmd u polje, a zatim kliknite na OK.

Potrebno je da izvršite sledeću komandu:

ipconfig /flushdns

Nakon što se prikaže naredba, odaberite tipku Enter.

Komanda koju je potrebno da pokrenete.

Kada pokrenete komandu uspešno, dobićete sledeći rezultat:

Windows IP Configuration
Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

Ponovo pokrenite internet pregledač i pokušajte ponovo pristupiti sajtu. Ako i dalje ne možete učitati sajt, možda DNS informacije nisu globalno osvežene ili da su informacije keširane na DNS serverima Vašeg Internet provajdera.

Možete da promenite DNS servere koje koristite u mrežnim podešavanjima Vašeg uređaja. Ako do sada niste koristili DNS servere Vašeg internet provajdera, možete da ih promenite sa drugim – Google, Cloudflare ili OpenDNS.

Pročitajte još: Podesite DNS servere na Windows 10

MacOSX

Da biste izbrisali lokalni DNS keš na MacOSX uređaju, otvorite terminal iz Applications » Utilities » Terminal i ukucajte naredbu:

Za verziju OS X 10.5 i novije:

sudo dscacheutil -flushcache

Kada izvršite pomenutu komandu, ukucajte drugu komandu i pritisnite Enter:

sudo killall -HUP mDNSResponder

Za verziju OS X 10.4 i prethodne:

lookupd -flushcache

Kada je DNS keš izbrisan na Vašem uređaju, zatvorite terminal i ponovo pokrenite veb pretraživač.


Updated on 25. February 2021.

Was this article helpful?

Related Articles