1. Home
  2. Hosting
  3. Otpremite veb-sajt
  4. Kako postaviti sajt na server?

Kako postaviti sajt na server?

Postoje dve opcije za otpremanje pomoću kojih možete postaviti sajt, fajlove i direktorijume na SuperHosting.RS servere:

  • otpremanje preko FTP-a (file transfer protocol) ili
  • otpremanje preko File Manager menija na cPanel-u

Ako želite da postavite više fajlova odjednom i zadržite njihov redosled u odgovarajućim direktorijumima onako kako su bili na Vašem računaru, najbolje je da koristite FTP.

Neki od najčešćih programa za rad sa FTP protokolom su: SmartFTP, CuteFTP, FileZilla i drugi. Prva dva se plaćaju, dok je FileZilla besplatan FTP program koji bilo ko može preuzeti i instalirati bez naknade i licence. Najnoviju verziju FileZilla možete naći ovde.

Updated on 5. October 2022.

Was this article helpful?

Related Articles