1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Kako da promenim lozinku za cPanel

Kako da promenim lozinku za cPanel

Promena lozinke u cPanelu

Nakon što Vaš hosting nalog bude aktiviran, informacije o pristupu i upravljanju (link za pristup cPanel-u, korisničko ime i lozinka) biće poslate na imejl adresu koja je navedena prilikom registracije.

Da biste promenili lozinku za cPanel, prijavite se na cPanel i u odeljku „Podešavanja“ izaberite „Lozinka i bezbednost“.

Važno: Promena lozinke se izvršava za primarnog korisnika za cPanel (cpuser). Ako ovog korisnika koristite za pristup hosting nalogu preko FTP-a, moraćete da postavite novu lozinku i u FTP klijentu.

Prilikom promene lozinke, neophodno je upisati prethodnu lozinku.

Promena lozinke u cPanelu

(1) U polju “Stara lozinka” unesite trenutnu lozinku koju koristite za pristup cPanel-u.

(2) U polje “Nova lozinka” unesite željenu lozinku. U polje “Nova lozinka (ponovo)” unesite novu lozinku ponovo kako biste je potvrdili.

(3) U odeljku Jačina videćete koliko je nova lozinka složena tj. jaka. Jake lozinke su one koje sadrže velika i mala slova, brojeve i simbole.

Važno je da je lozinka jaka, pa je preporučljivo koristiti Generator lozinki da biste je kreirali.

Kliknite na dugme „Promeni svoju lozinku sad!“. Videćete potvrdnu poruku da je lozinka uspešno izmenjena.

Napomena: Upravljanje podacima za sve korisnike na cPanel-u može se izvršiti pomoću menija (Podešavanja) Upravljanje korisnicima. Kroz ovaj meni možete promeniti lozinke, informacije i pristup imejlu i FTP uslugama svakog korisnika.

Updated on 24. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles