1. Home
  2. Hosting
  3. PHP
  4. Kako da vidim svoje PHP postavke (verziju, direktive, module)?

Kako da vidim svoje PHP postavke (verziju, direktive, module)?

Za PHP direktive postoje sistemske vrednosti koje su podrazumevano postavljene. Informacije o njima možete dobiti pozivanjem funkcije phpinfo().

Koristeći phpinfo možete videti PHP verziju, omogućene PHP module/ekstenzije, informacije o serveru, verziju operativnog sistema, putanje, HTTP zaglavlja i drugo.

Potrebno je da kreirate fajl sa .php ekstenzijom, kao što je sdhrd.php u direktorijumu, koji je dostupan preko veba. Zatim u njemu napišite sledeće redove:

<?php
phpinfo();
?>

Otvorite novo-kreirani fajl u svom veb-pretraživaču.

Settings and directives in the PHP configuration file (phpXX-fcgi.ini)

Podešavanja i direktive u PHP konfiguracionom fajlu (phpXX-fcgi.ini)

U zavisnosti od toga gde ste ga smestili na Vašem hosting nalogu, zapišite celu veb-adresu do fajla.

Na primer, ako se nalazi u direktorijumu public_html /dir/, treba da pristupite:

https://mysupersite.com/dir/sdhrd.php

zamenite mojsupersajt.com sa imenom Vašeg domena, dir sa imenom direktorijuma i sdhrd.php sa imenom novog fajla.

Napomena: Nakon što phpinfo fajl više nije potreban, bolje je obrisati ga sa Vašeg hosting naloga.

Updated on 19. February 2021.

Was this article helpful?

Related Articles