1. Početna
  2. Hosting
  3. PHP
  4. Kako instalirati i koristiti PEAR paket

Kako instalirati i koristiti PEAR paket

Da biste počeli da koristite PEAR paket, najpre ga instalirajte u svoj hosting nalog, a zatim ga omogućite za upotrebu u PHP aplikacijama/skriptama.

Instaliranje PEAR paketa

Automatska instalacija u cPanel-u

PHP PEAR paketi u cPanel-uPEAR paketi su automatski instalirani u sekciji cPanel -> (Softver)PHP PEAR paketi. U ovom meniju možete videti listu svih instaliranih paketa ili dodati nove.

Paketi se nalaze u naznačenom direktorijumu:

/home/cpuser/php
(cpuser - cPanel korisničko ime)

Ručna instalacija preko FTP-a ili File Manager-a

Druga opcija je otpremanje PEAR paketa u hosting nalog ručno. Kompletan spisak svih paketa dostupnih za preuzimanje je dostupan na adresi https://pear.php.net/packages.php.

Nakon toga, možete otpremiti paket u svoj hosting nalog koristeći FTP ili File Manager.

Napomena: Ne preporučujemo ovu opciju za instalaciju. Prosto otpremanje fajlova paketa u hosting nalog neće instalirati ikakve zavisnosti (dependencies), kao što su npr. drugi PEAR paketi.

Korišćenje PEAR paketa

Nakon što je paket instaliran u Vaš hosting nalog, najpre je potrebno ovo navesti u PHP aplikaciji/skripti.

Uobičajeno, to se postiže odgovarajućim PHP funkcijama kao što su include(), include_once() ili require_once(). Na primer:

require_once '/home/cpuser/php/PHPUnit.php';

/home/cpuser/php - cela putanja do direktorijuma PEAR paketa;

Kada direktorijum PEAR paketa nije uvršćen u sistemsku PHP putanju, moraćete da ukucate celu putanju do izvršnog (executable) fajla.

Dodavanje direktorijuma PEAR paketa u sistemsku PHP putanju

Direktiva include_path u php.ini fajlu se koristi kako bi se precizirali direktorijumi gde će require, include, fopen(), file(), readfile() i file_get_contents() funkcije tražiti fajlove. Sintaksa koja će se koristiti za ovu putanju biće identična varijabli PATH okruženja.

php.ini fajl koji koristi trenutno aktivna PHP verzija hosting naloga se lako može promeniti u sekciji cPanel -> PHP Manager by SuperHosting -> Napredna podešavanja.

Ako je PEAR paket instaliran u /home/cpuser/php direktorijumu, samo treba dodati "/home/cpuser/php" u include_path direktivu php.ini fajla:

include_path = ".:/home/cpuser/php"

Ukoliko već postoji neka uneta vrednost za ovu direktivu (na primer ".:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php") onda je potrebno dodati putanju do PEAR paketa sa dvotačkom ispred. Na primer:

include_path = ".:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/home/cpuser/php"

/home/cpuser/php - cela putanja do direktorijuma PEAR paketa; cpuser - zameniti sa cPanel korisničkim imenom;

Nakon što je direktorijum paketa dodat u direktivi include_path u php.ini fajlu, određena funkcionalnost iz paketa se može pozvati samo preko imena svojeg izvršnog (executable) fajla. Na primer:

require_once 'PHPUnit.php';

Postavljanje direktive include_path direktno u PHP skripti

include_path direktiva se može postaviti ili izmeniti direktno u pozvanoj skripti pomoću set_include_path() funkcije ili ini_set() koje ispravno rade u svim dostupnim PHP verzijama. Na primer:

ini_set("include_path", '/home/cpuser/php:' . ini_get("include_path") );

/home/cpuser/php - cela putanja do direktorijuma PEAR paketa; cpuser - zameniti sa cPanel korisničkim imenom;
Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci