1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Kako omogućiti/onemogućiti pristup datoteci ili direktorijumu preko .htaccess fajla

Kako omogućiti/onemogućiti pristup datoteci ili direktorijumu preko .htaccess fajla

Da biste onemogućili pristup određenoj datoteci putem .htaccess-a, potrebno je upisati sledeća pravila:

<Files "config.php">
	Order Allow,Deny
	Deny from All
</Files>

config.php– zamenite nazivom Vaše datoteke.

Datoteka .htaccess mora biti postavljena u direktorijumu, u kom se nalazi datoteka za koju je potrebno ograničiti pristup.

Možete omogućiti pristup samo određenoj IP adresi:

<Files "config.php">
	Order Deny,Allow
	Allow from xxx.xxx.xxx.xxx
	Deny from All
</Files>

xxx.xxx.xxx.xxx – zamenite željenom IP adresom

Pristup direktorijumu takođe možete onemogućiti putem .htaccess datoteke. Ovu datoteku je potrebno postaviti u direktorijumu kom želiti onemogućiti pristup. U .htaccess datoteci je potrebno upisati:

Deny from All

Ako želite da dozvolite pristup samo za određenu IP adresu, dodajte:

Deny from All
Allow from xxx.xxx.xxx.xxx

gde xxx.xxx.xxx.xxx treba zameniti IP adresom.


Da biste zaštitili određenu datoteku lozinkom, upišite sledeće u .htaccess, koji se nalazi u istom direktorijumu kao i željena datoteka:

<FilesMatch "file.php">
 	AuthName "Members Only"
 	AuthType Basic
 	#fajl, u kome se nalaze informacije o korisničkom imenu i lozinci
	 AuthUserFile /home/cpaneluser/.htpasswds/.htpasswd
 	require valid-user
</FilesMatch>


Možete zaštititi i pristup određenom tipu datoteke uz pomoć pravila:

<FilesMatch "\.(gif|jpe?g|png)$">
	AuthName "Restricted"
	AuthType Basic
	AuthUserFile /home/cpaneluser/.htpasswds/.htpasswd
	require valid-user
</FilesMatch>


Datoteka .htpasswd

Osnovnom direktorijumu hosting naloga je /home/cpaneluser. U direktorijumu .htpasswds možete kreirati datoteku pod nazivom .htpasswd (naziv mora da počinje tačkom “.”). Ovu datoteku ne treba postavljati u public_html direktorijumu ili njegovom poddirektorijumu.

U .htpasswd datoteci unesite korisničko ime i lozinku u jednom redu. Lozinka mora biti šifrovana, na primer:

user:$2y$10$uUhSAZpSNO9AWgNjeU0T0OGoMeLy7xUDeDPEdbf1oEoXlS1iWR9T6

Lozinku možete šifrovati uz pomoć sledeće funkcije: password_hash

Drugi način za kreiranje korisnika i šifrovane lozinke je uz pomoć opcije cPanel-a za zaštitu direktorijuma lozinkom. Kreirajte direktorijum na hosting nalogu, a zatim iz menija u cPanel-u “Zaštita direktorijuma lozinkom” odaberite kreirani direktorijum i postavite korisnika i lozinku. Korisničko ime i lozinka će biti sačuvani u fajlu /home/cpaneluser/.htpasswds/naziv_zaštićenog_direktorijuma/passwd. Možete ih prekopirati u datoteku /home/cpaneluser/.htpasswds/.htpasswd, gde i treba da budu. Zatim izbrišite prethodno kreirani direktorijum.

Updated on 31. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles