1. Home
 2. Hosting
 3. Kontrolna tabla cPanel
 4. Kako se povezati na hosting server?

Kako se povezati na hosting server?

Za svaki hosting server i svaki hosting nalog postoje dodatni virtualni serveri koji pružaju različite usluge. Za imejl uslugu koriste se dolazni i odlazni mejl serveri, za baze podataka postoje MySQL i PostgreSQL serveri, za pristupanje fajlovima postoje FTP i SSH serveri i drugi. U zavisnosti od toga kako i koji servis želite da koristite, biće Vam potrebni dodatni podaci za povezivanje sa hosting serverom. Potrebno Vam je ime servera i odgovarajući port za tu uslugu.

Napomena: Nakon aktivacije usluge hostinga u SuperHosting.RS, imaćete svoj vlastiti hosting nalog i samim tim ćete moći da koristite sve raspoložive usluge – imejl naloge, baze podataka itd.

Upravljanje nalogom

Da biste povezali svoj hosting nalog sa hosting serverom možete koristiti cPanel. cPanel se koristi za pristup i upravljanje svim uslugama na hosting nalogu.

Da biste uspostavili vezu sa cPanel-om preko veb pretraživača, koristite neke od zaštićenih URL-ova.

Datoteke i direktorijumi

Fajlovima i direktorijima na hosting nalogu može se pristupiti i njima se upravljati preko cPanel-a ili daljinski, putem FTP-a i SSH-a.

Upravljanje fajlovima i direktorijumima preko cPanela

File Manager se koristi u cPanel-u za obradu sadržaja na hosting nalogu.

Daljinski pristup upravljanju fajlovima i direktorijumima

Sadržaju hosting naloga (datoteke i direktorijumi) može se pristupiti daljinski na nekoliko načina:

Povezivanje sa hosting serverom preko FTP-a kako bi se otpremili/preuzeli fajlovi na nalog/sa njega.

Za prošireno upravljanje sadržajem i specifično održavanje sistema aplikacija na nalogu možete koristiti SSH vezu.

Imejlovi

Kada se imejlovi šalju ili primaju, imejl klijent/program pristupa udaljenom imejl serveru (dolaznom ili odlaznom).

Imejl usluga na hosting nalogu se koristi za slanje/primanje poruka na imejl nalog (poštansko sanduče) ili za slanje imejlova sa veb-sajta koji se hostuje na nalogu. U oba slučaja postoji veza sa mejl serverom.

Povezivanje sa mail serverom preko imejl klijenta

Da biste koristili svoj imejl putem imejl klijenta, potrebno je da unesete u njegova podešavanja ime servera za dolaznu/odlaznu poštu, odgovarajuće portove, imejl adresu i lozinku.

Povezivanje sa imejl serverom preko Webmail-a

Webmail klijentima se može pristupiti preko pretraživača određenim URL-ovima.

Kada koristite webmail klijent ne morate da unosite odlazni/dolazni imejl server i portove, biće Vam potrebni samo podaci za imejl nalog i lozinka.

Povezivanje sa mail serverom preko aplikacije

Da biste slali imejl poruke putem aplikacija koje su hostovane na nalogu, možete da koristite sistemsku imejl aplikaciju Sendmail ili da se povežete sa odlaznim SMTP mejl serverom.

Kada veb-sajt koristi Sendmail za slanje poruka, ne morate da unosite ime i port servera za odlaznu poštu. Veza između Veb sajta i Sendmail-a vrši se na nivou sistema.

Kada veb sajt koristi odlazni SMTP mail server, potrebno je da navedete ime mejl servera i njegovog porta (kao i ostale podatke o vezi – zahteva identifikaciju, imejl adresu i lozinku).

Baze podataka

Za sve hosting servise i Managed VPS servere SuperHosting.RS nudi MySQL i PostgreSQL bazu podataka servera. Povezivanje sa serverima baza podataka može biti lokalno izvedeno, na primer iz aplikacija na hosting nalogu ili daljinski za administraciju bazom podataka.

Povezivanje sa bazom podataka kroz aplikaciju (MySQL/PostgreSQL)

Kada želite da se određena aplikacija na hosting nalogu poveže sa MySQL bazom podataka, potrebno je da obezbedite sledeće informacije:

Podaci za uspostavljanje lokalne veze do MySqL servera:

 • Host: localhost
 • Port: 3306
 • Baza podataka: ime baze podataka sa prefiksom (cpuser_miskldb)
 • Korisnik: korisničko ime za bazu podataka sa prefiksom (cpuser_misklusr)
 • Lozinka: korisnička lozinka

Ako želite da omogućite razmenu između aplikacije i PostgreSQL baze podataka, potrebno je da unesete sledeće informacije:

Podaci za uspostavljanje lokalne veze sa PostgreSQL serverom:

 • Host: localhost
 • Port: 5432
 • Baza podataka: ime baze podataka sa prefiksom (cpuser_mipgdb)
 • Korisnik: korisničko ime za bazu podataka sa prefiksom (cpuser_mipgusr)
 • Lozinka: korisnička lozinka

Daljinska veza sa MySQL/PostgreSQL bazama podataka

Kada se bazama podataka pristupi daljinski, veza se uspostavlja sa serverom baze podataka – MySQL ili PostgreSQL.

Daljinska veza se obavlja putem aplikacije za upravljanje bazom podataka koja je instalirana na Vašem uređaju. Možete koristiti HeidiSQL aplikaciju za MySQL baze podataka i pgAgmin aplikaciju za PostgreSQL.

Važno: Daljinski pristup MySQL/PostgreSQL serveru je obezbeđen u svrhu administriranja baza podataka. Nije namenjeno snimanju ili izdvajanju baza podataka iz aplikacije na udaljenom serveru.

Da biste uspostavili udaljenu vezu sa MySQL bazom podataka, koristite sledeće informacije:

Podaci za povezivanje na MySQL server:

 • Hostname/IP: Unesite ime servera kao što je server.rdb.superhosting.rs gde “server” označava server na kom je smešten Vaš hosting nalog.
 • Korisnik: korisnik baze podataka
 • Lozinka: lozinka za korisnika baze podataka
 • Port: 3306

Da biste se daljinski povezali sa PostgreSQL bazom podataka, koristite sledeće informacije:

Podaci za povezivanje sa PostgreSQL serverom:

 • Hostname/IP: Unesite ime servera kao što je server.rdb.superhosting.rs gde “server” označava server gde se nalazi Vaš hosting nalog.
 • Korisnik: Korisnik baze podataka
 • Lozinka: Lozinka za bazu podataka
 • Port: 5432

Primićete imejl. Posle aktiviranja daljinskog pristupa preko Vašeg korisničkog profila, videćete imena host servera kojima je pristup aktiviran.

Napomena: Da biste uspostavili daljinsku vezu sa bazama podataka, prvo morate da aktivirate daljinski pristup njima preko Vašeg korisničkog profila. Zatim instalirajte OpenVPN i konfigurišite ga.

Kalendari i adresari

Deljenim kalendarima i adresarima možete pristupiti daljinski putem imejl klijenta ili posebne aplikacije koja podržava CalDAV i CardDAV protokole.

Da biste se povezali sa CalDAV/CardDAV serverom, morate da podesite dva glavna parametra: pristupne kredencijale za imejl i specifični URL za pristup kalendaru/adresaru.

Povezivanje sa hosting serverom na način koji je opisan u ovom članku se odnosi na hosting usluge koje koriste kontrolnu tablu cPanel.

Tražite pouzdan hosting? Uzmite ga uz do 75% popusta i dobićete .RS domen na poklon!

Updated on 12. January 2022.

Was this article helpful?

Related Articles