1. Home
  2. Hosting
  3. Git
  4. Korišćenje SSH ključa za Git GUI/Bash (Windows)

Korišćenje SSH ključa za Git GUI/Bash (Windows)

Git GUI i Git Bash su dva interfejsa za Git, pomoću kojih možete upravljati Git repozitorijumima na Vašem Windows uređaju.

Pročitajte više o radu sa Git-om na Windows-u: 🔗 Rad sa Git repozitorijumima u Windows-u | Help


Pošto imate Git repozitorijum u cPanel-u, veza sa njim i Vašim računarom će zahtevati konstantno unošenje cPanel lozinke. Da ne biste morali da unosite lozinku svaki put, možete koristiti SSH ključ za svaku konekciju do udaljenog repozitorijuma.

Bitno:Oba ključa mogu da se generišu ili preko Git GUI ili preko Git Bash. Nije neophodno da generišete SSH ključ dva puta koristeći oba interfejsa.

Napomena: Nakon što gnerišete oba SSH ključa za Vaš uređaj, potrebno je da otpremite javni ključ na Vaš hosting nalog.

Generisanje SSH ključa preko Git GUI

Pokrenite grafički Git klijent i iz menija izaberite Help » Show SSH Key.

Početni prozor Git GUI klijenta .

Kliknite na Generate Key.

Generisanje oba SSH ključa (javnog i privatnog) preko Git GUI.

U sledećem prozoru se unosi lozinka za SSh ključ, ali će vam ista biti potrebna svaki put prilikom povezivanja sa udaljenim repozitorijumom.

Nemojte unositi lozinku ( passphrase) za privatni ključ.

Ostavite polje prazno i kliknite OK (i u sledećem prozoru OK za potvrdu).

Videćete javni SSH ključ u prozoru. 

Javni SSH ključ, koji treba da se postavi na hosting nalog.

Generisanje SSH ključa preko Git Bash

Važno:Ako ste već generisali oba ključa preko Git GUI, nije potrebno da generišete oba preko Git Bash. SSH ključevi se nalaze na Vašem uređaju u folderu C: \ Users \ user \ .ssh folder (id_rsa and id_rsa.pub).

Način za gnerisanje i upotrebu SSH ključa preko Git Bash je isti kao i za Git Gui, samo sa komandama.

Generisanje preko SSH ključeva preko Git Bash.

Ukoliko niste generisali SSH ključeva preko Git GUI, možete da ih kreirate preko Git Bash komande:

ssh-keygen -t rsa -C "my@mail.com"

Enter file in which to save the key (/c/Users/user/.ssh/id_rsa):

Potom pritisnite Enter. U direktorijumu ( c/Users/user/.ssh) i fajlu (id_rsa) će se zapisati privatni ključ.

Enter passphrase (empty for no passphrase):

Pritisnite Enter ne unoseći više ništa.

Enter same passphrase again:

Pritisnite Enter ne unoseći više ništa.

Oba ključa se nalaze u lokalnom folderu Vašeg računara: c/Users/user/.ssh

user – to je Vaš Windows uređaj;

Javni ključ, koji treba da postavite u cPanel se nalazi u fajlu:  c/Users/user/.ssh/id_rsa.pub

Možete da dodelite ovaj fajl pomoću Git Bash-a i da kopirate sadržaje mu sa komandom: 

notepad ~/.ssh/id_rsa.pub

Kopirajte ključ, da biste ga otpremili u cPanel-u.

Napomena:Generisanji ključevi preko Git Bash će se koristiti i za Git GUI. SSH ključevi se nalaze folderu C:\Users\user\.ssh (id_rsa и id_rsa.pub).

Postavljanje javnog SSH ključa u cPanel

Nakon što ste generisali SSH ključeve, morate kopirati javni SSH ključ i preneti ga na hosting nalog (gde se nalazi udaljeni repozitorijum).

Kopirajte ključ i postavite ga u fajl cpuser.pub, u direktorijum /home/cpuser/.ssh hosting nalog.

cpuser – zamenite user sa cPanel korisničkim imenom;

Takođe možete da uvezete javni SSH ključ kroz cPanel »SSH pristup» Uvoz ključa – zalepite ključ u polje Javni ključ: (očistite ostala polja) i kliknite na Uvezi

Važno: Nakon što postavite javni SSL ključ na hosting nalog, treba da ga aktivirate preko cPanel-a » SSH pristup – Upravljanje- Authorize.

Ključ je aktiviran ( autorizovan za korišćenje).

Nakon što je javni SSH ključ dodat i aktiviran u cPanelu, neće biti potrebna lozinka prilikom povezivanja Git klijenta sa cPanel repozitorijumom.

Updated on 8. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles