1. Početna
  2. Imejl (e-mail)
  3. Kreiranje i podešavanje imejl filtera u cPanel-u

Kreiranje i podešavanje imejl filtera u cPanel-u

Korišćenjem cPanel kontrolnog panela, možete kreirati imejl filtere za imejl naloge. Moguće je kreirati filtere koji rade za sve imejl naloge na hosting nalogu, ili pojedinačne filtere za svaki od imejl naloga.

Imejl filteri kreirani u cPanelu-u rade na nivou mejl servera. Imejl filteri koje kreirate na svom imejl klijentu (aplikaciji koju koristite za pregledanje elektronske pošte) - rade na lokalnom nivou. Najpre mejl server primi poruku, primeni svoje filtere, a zatim imejl klijent preuzme poruku i primeni svoje filtere.

Imejl filteri kreirani na nivou mejl servera (u cPanel-u) su takođe aktivni kada je imejl klijent kojim proveravamo poštu neaktivan (offline).

Možete kreirati filter za sve imejl naloge iz menija "Globalni imejl filteri" (u IMEJLsekciji), klikom na dugme "Kreiraj novi filter".

Imejl filter za pojedinačni imejl nalog možete kreirati u istoj sekciji (IMEJL) cPanel-a, iz menija "Imejl filteri".

Imejl filter za pojedinačni imejl nalog

Sa spiska imejl naloga, kliknite na "Upravljaj filterima", desno od izabranog imejl naloga, a zatim na dugme "Kreiraj novi filter".

Kreiranje novog imejl filtera

Da kreirate novi filter, izaberite "Kreiraj novi filter".

Kreiranje novog imejl filteraIme filtera: upišite ime filtera. Dobra je praksa da ime ukazuje na to šta filter radi. Ime filtera bi trebalo da bude jedinstveno. Ukoliko navedete ime pod kojim već postoji neki stari filter, isti će biti zamenjen novokreiranim ("pregažen").

Pravila: zatim je potrebno definisati pravila filtriranja koja će se primenjivati nad porukom. Navedite uslove koje poruka treba da ispuni. Na primer, kako je to predstavljeno na slici, ukoliko se u "Od: (From:)" polju nađe "akcije.com", ili se u naslovu poruke tj. polju "Naslov: (Subject:)" nađe reč "popust", preduzmi sledeće akcije/radnje.

Akcije: izaberite kako se postupa sa porukom koja ne prođe jedan ili više testova (tj. ne ispunjava jedno ili više pravila). Na primer: smeštanje poruke u poseban folder, njeno preusmeravanje na drugu imejl adresu, odbacivanje poruke uz poruku o grešci, itd.

Kada definišete više od jednog pravila, možete izabrati:
ili - dovoljno je da poruka ispunjava bar jedan od dva uslova da bi se pribeglo odgovarajućoj akciji;
i - poruka mora ispuniti oba uslova kako bi se nad njom sprovela definisana akcija.

Filter se može sastojati od više pravila sa višestrukim akcijama. Prema redosledu pravila i akcija, odgovarajuće provere/testovi nad porukom biće primenjeni respektivno.

Kliknite na dugme "Kreiraj". Filter će uspešno biti kreiran.

Napomena: filter će početi da obrađuje nove imejlove koji pristignu. Oni koji su ranije primljeni neće se procesuirati.

Smeštanje poruka u folder

Ukoliko postoje folderi u imejl nalogu čije je ime na ćirilici, oni neće biti ispravno prikazani u listi ponuđenih foldera.

Imena filtera sa UTF-8 enkoding standardom

Da bi se imena na ćirilici ispravno prikazala, potrebno je da su kreirana korišćenjem UTF-8 enkoding standarda.

1. Najpre je potrebno da aktivirate opciju enkodiranja imena foldera u skladu sa UTF-8 standardom u cPanel-u » Imejl nalozi, pa odaberite podrazumevani sistemski imejl nalog (prepoznaćete ga po istom nazivu kao i cPanel ime) i kliknite na dugme UREDI.

Aktivacija opcije UTF-8 enkodiranja iz podrazumevanog sistemskog imejl naloga

Pošto je ova opcija omogućena, novokreirani folderi sa ćiriličnim imenom ispravno će se prikazivati u Vašim imejl filterima.

Aktivacija opcije enkodiranja imena foldera u skladu sa UTF-8 standardom

2. Ako želite da se postojeći folder sa imenom na ćirilici prikazuje ispravno u mejl filter listi, sada možete kreirati novi folder odgovorajućeg imena.

Kreiranje novog foldera imena u skladu sa UTF-8 standardom

Zatim, ukoliko je bilo nekih poruka u prethodnom folderu (čije se ime nije prikazivalo ispravno), možete ih premestiti u novokreirani, koji se sada ispravno prikazuje u mejl filter listi.

Testiranje imejl filtera

Testiranje imejl filteraMožete testirati kako bi filter procesuirao imejl poruku. Ovo možete učiniti pritiskom na link "Vrati se nazad".

Na dnu stranice, videćete sekciju "Test filtera".

Upišite tekst ili reč u odgovarajućem redu zaglavlja imejla da vidite kako će test-poruka biti procesuirana od strane postojećih filtera.

U našem primeru, u zaglavlju "Naslov: (Subject:)" upisaćemo reč "popust", a zatim pokrenuti test klikom na dugme "Testiraj filter".

U rezultatima praćenja filtera, možete videti na kojem test-pravilu je poruka "pala", odnosno koje to pravilo je označilo poruku kao nepodobnu po zadatim kriterijumima:
Filter je pronašao sledeće(a) "poklapanje(a)":
$header_from: contains akcije.com or $header_subject: contains popust
$header_subject: contains popust

Važno: budite pažljivi prilikom kreiranja filtera jer pogrešno konfigurisan (podešen) filter može dovesti do toga da se imejl korespodencija zagubi.

Obnovljen: 29. јула 2019.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci