1. Home
  2. Web aplikacije
  3. Magento
  4. Magento – ručna instalacija

Magento – ručna instalacija

Ako želite da ručni instalirate Magento ( ver 2.3.2 ) prvo je potrebno da preuzmete fajlove za instalaciju. To možete uraditi sa zvaničnog Magento sajta: http://www.magentocommerce.com/download

Preuzmite fajlove na Vaš računar i otpakujte ih. Raspakovane fajlove treba da otpremite na Vaš hosting nalog. Ovo može da se uradi brzo i lako preko FTP klijenta. Možete i da preuzete fajlove otpremite u folder Vašeg budućeg sajta u Menadžeru fajlova i tu ih raspakujete.

Kada otpremite fajlove, neophodno je napraviti bazu podataka, korisnika koji će biti dodeljen toj bazi i dati mu sva ovlašćenja.

Obavezno zapamtite ili zapišite lozinku korisnika baze podataka, jer će Vam biti potrebna za instalaciju.

Nakon gore opisanih koraka, trebalo bi da imate instalacione fajlove u hosting nalogu i napravljenu MySQL bazu podataka sa korisnikom. Sada možete da pristupite instalaciji.

Ukucajte u veb-pregledač (browser) ime Vašeg sajta. Ako Vam se fajlovi za instalaciju nalaze u nekom poddirektorijumu, treba da dopišete i njega, na primer: mojsajt.com/magento. Nakon učitavanja, trebalo bi da Vam se pojavi početna instalaciona stranica za Magento:

Početna stranica za instalaciju Magenta

Početna stranica za instalaciju Magenta

Na prvom koraku treba da proverite da li imate apremno okruženje za instalaciju Magenta (PHP verzija i dozvole za fajlove). Kliknite na dugme Start Readiness Check. Ako su sva polja štiklirana, možete preći na sledeči korak.

U sledećem koraku treba da unesete pristupne podatke za bazu podataka.

Pristupni podaci za bazu podataka

Pristupni podaci za bazu podataka

1 ) Database Server Host – upišite localhost
2 ) Database Server Usernameime korisnika koga ste prethodno napravili u cPanelu i dodelili bazi.
3 ) Database Server Passwordlozinka korisnika za pristup bazi podataka
4 ) Database Nameime baze podataka koju ste prethodno napravili u cPanelu
5 ) Table Prefixprefiks tabele baze podataka, može da se ostavi prazno ili da unesete neki tekst po želji.

Dodatna podešavanja sistema

Dodatna podešavanja sistema

Za ( 1 ) Your Store Address automatski je upisana adresa i nije preporučljivo da je menjate. Za ( 2 ) Magento Admin Address unesite putanju do administracije. Nakon instalacije, pristupaćete administrativnom panelu upisivanjem te putanje nakon imena Vašeg sajta. Na primer mojsajt.com/admin2544 . ( 3 ) HTTPS Options – Označite ovu opciju ako posedujete SSL sertifikat za Vaš sajt gde ćete instalirati Magento. Kako biste koristili modul mod_rewrite za prepis adresa, uključite opciju ( 4 ) Apache Rewrites. Ako želite da sakrijate osetljive podatke (broj kreditne kartice i sl.) u Vašoj bazi podataka, štiklirajte sledeću opciju ( 5 ) Encryption Key i izaberite da li želite da Vam Magento generiše ključ za enkripciju ili već imate svoj. Da izaberete gde će se čuvati podaci iz sesije izaberite opciju ( 6 ) Session Save. Ako izaberete File, podaci će se čuvati u poddirektorijumu var/session, a ako izaberete Db, čuvaće se u bazi podataka.

Unesite jezik, vremensku zonu i valutu

Unesite jezik, vremensku zonu i valutu

U opciji “Customize Your Store” izaberite željenu vremensku zonu (Store Default Time Zone), valutu (Store Default Currency) i jezik (Store Default Language) za prodavnicu i kliknite na “Continue“.

Na sledećem koraku treba da unesete administrativne podatke za sistem.

Unesite podatke za administrativni nalog

Unesite podatke za administrativni nalog

Kada unesete administrativne podatke – ime, prezime, imejl adresa, korisničko ime i lozinka, klikom na dugme “Install” se završava instalacija sistema Magento.

Uspešna instalacija sistema Magento

Uspešna instalacija sistema Magento

Na poslednjem koraku instalacije, možete da pristupite administrativnom delu sajta sa Launch Magento Admin.

Nakon instalacije Magento sistema, možete da aktivirate i određeni Cron zadatak koji je neophodan za funkcionisanje sistema.

Cron zadatak možete da kreirate preko kontrolnog panela cPanel -> Cron zadaci u sekciji Dodaj novi Cron zadatak upišite za Uobičajena podešavanja: Dva puta u toku sat vremena (ili vreme po Vašoj želji), a u polje Komanda unesite:

php /home/cpaneluser/public_html/magento/cron.php > /dev/null

Gde je cpaneluser korisnik cPanela, a public_html/magento je putanja do direktorijuma gde je instaliran Magento.

Updated on 10. February 2021.

Was this article helpful?

Related Articles