1. Početna
  2. Često postavljana pitanja
  3. Najčešće korišćeni portovi

Najčešće korišćeni portovi

Ovo je spisak najčešće korišćenih portova koje možete koristiti za pristup određenim servisima. U tabelama su opisani servisi (ili protokoli), tip konekcije - bezbedna ili ne, broj porta i adresa (ime hosta).

Konekcija sa hosting nalogom

protokol konekcija port adresa (ime hosta)
FTP - 21 ftp://mysitename.com
ftp.mysitename.com
server*.superhosting.rs
FTPS secure (TLS/SSL) 21 server*.superhosting.rs
SFTP secure (SSH) 1022 server*.superhosting.rs
SSH secure 1022 mysitename.com
server*.superhosting.rs
IP adresa deljenog servera
*server - koristite ime hosting servera;

cPanel (kontrolna tabla hostinga)

protokol konekcija port adresa (ime hosta)
HTTP - 80 http://cpanel.mysitename.com
HTTP - 2082 http://mysitename.com:2082
http://mysitename.com/cpanel
http://server*.superhosting.rs:2082
HTTPS secure (SSL) 2083 https://server*.superhosting.rs:2083
*server - koristite ime hosting servera;

Webmail

protokol konekcija port adresa (ime hosta)
HTTP - 80 http://webmail.mysitename.com
HTTP - 2095 http://mysitename.com:2095
http://mysitename.com/webmail
http://server*.superhosting.rs:2095
HTTPS secure (SSL) 2096 https://server*.superhosting.rs:2096
*server - koristite ime hosting servera;

Imejl: dolazna pošta

protokol konekcija port adresa (ime hosta)
POP3 - 110 mysitename.com
mail.mysitename.com
server*.superhosting.rs
POP3 secure (STARTTLS) 110 server*.superhosting.rs
POP3 secure (SSL/TLS) 995 server*.superhosting.rs
IMAP - 143 mysitename.com
mail.mysitename.com
server*.superhosting.rs
IMAP secure (STARTTLS) 143 server*.superhosting.rs
IMAP secure (SSL/TLS) 993 server*.superhosting.rs
*server - koristite ime hosting servera;

Imejl: odlazna pošta

protokol konekcija port adresa (ime hosta)
SMTP - 25
26**

587**
mysitename.com
mail.mysitename.com
server*.superhosting.rs
SMTP secure (STARTTLS) 25
26**
587**
server*.superhosting.rs
SMTP secure (SSL/TLS) 465 server*.superhosting.rs
*server - koristite ime hosting servera;
** alternativni portovi

Baza podataka

usluga konekcija port adresa (ime hosta)
MySQL - 3306
localhost (local connection)
server*.rdb.superhosting.rs
PostgreSQL - 5432
localhost (local connection)
server*
.rdb.superhosting.rs
*server - koristite ime hosting servera;

WHM (reseller panel)

protokol konekcija port adresa (ime hosta)
HTTP - 2086
http://server*.superhosting.rs:2086
HTTPS secure (SSL) 2087
https://server*.superhosting.rs:2087
*server - koristite ime hosting servera;

Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci