1. Home
  2. Web aplikacije
  3. OpenCart
  4. OpenCart – Dodavanje srpskog jezika

OpenCart – Dodavanje srpskog jezika

Pored standardnih jezika dostupnih za OpenCart, postoje i drugi koji su dodatno kreirani, ali ih je potrebno preuzeti sa zvaničnog veb-sajta sistema.

Možete da dodate srpski jezik za OpenCart tako što ćete prvo preuzeti njegov paket sa OpenCart veb-sajta.

a) Jedan način je da preuzmete paket sa jezikom na Vaš računar, ulogujete se u administrativni panel OpenCart, izberete iz levog menija Extensions >> Installer. Kliknite na dugme Upload i izaberite paket sa Vašeg računara. Obratite pažnju da ekstenzija fajla bude .ocmod.zip kako bi se pravilno učitao.

b) Drugi način je da preuzmete paket sa jezikom na Vaš računar i da ga raspakujete.

Raspakujte dva foldera:

admin/
catalog/

morate ih otpremiti preko FTP-a na hosting nalog u folder u koji ste smestili OpenCart.

Ova dva foldera (admin i catalog) već postoje u OpenCart folderu i kada ih otpremite možete dobiti poruku da takvi folderi već postoje. U tom slučaju morate izabrati da se direktorijumi prepišu (overwrite). Obično se ova poruka neće pojaviti ako prvi put otpremate jezički paket.

Nakon što se jezički paket otpremi na hosting nalog, potrebna su dodatna podešavanja na administrativnom panelu da bi se omogućio srpski jezik.

Dodavanje srpskog jezika

Kako biste mogli koristiti srpski jezik na veb-sajtu i u administrativnom delu sistema OpenCart, potrebno je dodati jezik. To se vrši preko administrativnog panela → System → Localisation → Languages:

Zatim pritisnite dugme Add new u gornjem desnom delu stranice:

Popunite podatke u sledećim poljima i izaberite dugme Save:

Language Name: srpski
Code: rs
Locale: rs_RS.UTF-8,rs_RS
Status: Enabled
Sort Order: 2

Promena jezika za prodavnicu i administrativni panel

Jezik se menja u administraciji – odaberite u glavnom meniju System→ Settings i nakon toga kliknite na dugme Edit koje se nalazi sa desne strane naziva prodavnice.

Otvoriće Vam se nova stranice gde treba da kliknete na tab Local (1):

(2) Language: Promena podrazumevanog jezika prodavnice – iz padajućeg menija izaberite „srpski“.

(3) Administration Language: Promena jezika administrativnog panela – iz padajućeg menija izaberite „srpski“.

(4) Kliknite na Save da sačuvate promene.

Jednom kada sačuvate izmene, izabrani jezik će biti aktiviran za OpenCart sistem.

Updated on 31. January 2020.

Was this article helpful?

Related Articles