1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Osnovni direktorijum domena (poddomena, addon domena)

Osnovni direktorijum domena (poddomena, addon domena)

Osnovni direktorijum (Document Root) je direktorijum u kome se nalaze fajlovi sajta. Za svaki domen i sajt je potrebno kreirati poseban (jedinstveni) direktorijum na hosting nalogu.

Osnovni direktorijum primarnog domena hosting naloga je public_html.

Prilikom dodavanja addon i poddomena možete kreirati osnovni direktorijum koji će biti lociran:

  • u /home/cpuser direktorijum naloga (na nivou public_html-a );
  • kao poddirektorijum public_html.

Uređivanje osnovnog direktorijuma za dodatni domenInformacije o osnovnom direktorijumu za svaki addon (dodatni) domen mogu se naći u meniju “Addon domeni“. Za poddomene koje kreirate možete pronaći informacije u meniju “Poddomeni“.

Da biste promenili osnovni direktorijum addon domena ili poddomena, kliknite na ikonu desno od putanje.

Važno: Kako bi se sadržaj Addon domena ili poddomena učitavao pravilno, potrebno je nakon promene osnovnog direktorijuma, premestiti fajlove sajta u novi direktorijum. Takođe, ako je puna putanja navedena u fajlovima sajta, treba je zameniti putanjom do novog direktorijuma.
Updated on 30. September 2022.

Was this article helpful?

Related Articles