1. Home
  2. Hosting
  3. Otpremite veb-sajt
  4. Otpremanje sajta putem FTP-a uz pomoć FileZilla-e

Otpremanje sajta putem FTP-a uz pomoć FileZilla-e

Otpremanje fajlova i direktorijuma sajta putem FTP-a je jedan od najbržih i najlakših načina za otpremanje sajta na Vaš hosting nalog.

Za povezivanje sa hosting serverom preko FTP-a, može se koristiti namenski FTP klijent (program) koji se može instalirati na Vaš uređaj. Veoma popularan i korišćen FTP klijent je FileZilla.

FTP klijent FileZilla je open source, besplatan i možete ga preuzeti sa zvaničnog sajta:

http://filezilla.sourceforge.net

Upravnik mrežnih mesta u FileZilla
Upravnik mrežnih mesta u FileZilla

Kada je FileZilla instaliran na Vašem uređaju, za povezivanje sa hosting nalogom, pokrenite klijenta preko njegove ikone.

Za povezivanje, prvo ćete morati da kreirate Novu vezu preko Upravnika mrežnih mesta

Pristupite FileZilla meniju – Datoteka »Upravnik mrežnih mesta

Upravnik mrežnih mesta možete pokrenuti i pomoću tasterske prečice Ctrl + S.

Da biste kreirali novu vezu, izaberite Nova veza (1) i upišite ime za novu vezu (2).

Kreiranje nove veze u Upravniku mrežnih mesta
Kreiranje nove veze u Upravniku mrežnih mesta

Kada se veza kreira, moći ćete da promenite njenu lokaciju u stablu foldera tako što ćete je povući i ispustiti na neko drugo mesto, u drugu fasciklu ili direktno u Moje veze.

U Upravniku mrežnih mesta možete grupisati veze u odvojene foldere.

Nastavite sa podešavanjima na desnoj strani veze.

(1) Host: Za host možete da unesete ime svog domena, npr: mysupersite.com ili ftp.mysupersite.com ili IP adresu / ime servera koji hostuje Vaš hosting nalog.

Unesite podatke o FTP vezi sa serverom
Unesite podatke o FTP vezi sa serverom

(2) Port: ako je izabrano (3) FTP protokol – Protokol za prenos fjalova potrebmo je da unesete port 21. Ako je izabran SFTP – SSH protokol za prenos datoteka, morate da unesete port 1022.

(3) Protokol: podrazumevano mora biti FTP – Protokol za prenos datoteka, ako nije, izaberite ga.

(4) Šifrovanje: podrazumevano mora biti izabrano Use explicit FTP over TLS if available , ako nije, izaberite ga (da biste koristili sigurnu vezu sa serverom).

Imajte na umu da kada završite sa podešavanjem i kliknete na Povezati, pojaviće se obaveštenje o sertifikatu, gde ćete u narednim sesijama morati da označite Trust Certificate i potvrdite sa OK.

(5) Tip autentifikacije: Izaberite Normalan.

(6) Korisnik: Možete koristiti osnovnog FTP korisnika za hosting nalog ili posebno kreirani FTP nalog preko cPanel-a.

(7) Lozinka: Lozinka za FTP korisnika

Možete koristiti podatke koje ste dobili prilikom kreiranja hosting naloga.

(8) Povezivanje: Kada unesete sve podatke, kliknite na dugme “Poveži“. Ako su svi podaci ispravno unešeni u prozor sa desne strane (2), videćete direktorijume Vašeg hosting naloga na serveru.

Da biste učitali vašu veb stranicu prilikom unošenja imena domena u veb pretraživač, potrebno je da smestite fjalove sajta u public_html direktorijum. Da biste to uradili, označite fajlove koji se nalaze na na Vašem hard disku (prozor sa leve strane – 3) i kopirajte ih u public_html direktorijum (4). Sa ovom procedurom, učitavanje sajta se završava i biće vidljiv sa bilo kog uređaja koji ima pristup Internetu.

Povezivanje na sajt sa FileZilla
Povezivanje na sajt sa FileZilla

1) Lokalno: U prozoru na levoj strani morate da dođete do fajlova/ direktorijuma lociranih na Vašem računaru koje želite da pošaljete na server. Možete pronaći fajlove koje ste učitali, direktno i preko prozora (3).

(2) Udaljeno: Ovaj prozor prikazuje sadržaj Vašeg hosting naloga na serveru. Morate izabrati / otvoriti direktorijum public_html.

(3) Ovaj prozor prikazuje sadržaj Vašeg računara (u slučaju mysite direktorijuma). Možete izabrati (Crtl + A) sve direktorijume i datoteke i otpremiti ih na server.

Otpremanje se može izvršiti prevlačenjem određenog fajla/direktorijuma u desni prozor (server) ili desnim klikom na označeni fajl/direktorijum i iz menija izabrati Isporučiti.

Na isti način možete da preuzmete sadržaj sa servera – lokalno na računar.

4) Videćete nekoliko direktorijuma i datoteka u public_html direktorijum. Datoteka index.html, koja je podrazumevani direktorijum u ovom direktorijumu, može se izbrisati ili preimenovati

Napomena: Ako je novi nalog kreiran, postoji index.html u direktorijumu public_html, koji prikazuje “Ovaj domen je rezervisan od strane SuperHosting.RS …” . Pre nego što otpremite sadržaj Vašeg veb-sajta treba da izbrišete ili preimenujete taj index.html fajl.

Updated on 5. October 2022.

Was this article helpful?

Related Articles