PEAR paketi

PEAR (PHP Extension and Application Repository) je frejmvork i sistem za distribuciju PHP komponenti koje se mogu koristiti u više navrata (reusable PHP components).

PEAR paketi predstavljaju skup (kolekciju) fajlova pisanih u programskom jeziku PHP koji se mogu integrisati u PHP aplikacije. PEAR paketi mogu biti distribuirani kao .phar, .tar, ili .zip arhive.

Prilikom razvoja PHP aplikacije ovi paketi omogućavaju različite funkcionalnosti. Njihovom upotrebom programeri sebi značajno olakšavaju rad na takvoj aplikaciji. Postoje dva pristupa za dodavanje funkcionalnosti aplikaciji: ili se čitav kod napiše ispočetka, ili će programer koristiti gotov PEAR paket u tu svrhu.

PEAR paketi su dostupni u svim hosting planovima koje SuperHosting.RS ima u svojoj ponudi.

Možete automatski instalirati PEAR paket u svom hosting nalogu iz sekcije cPanel -> PHP PEAR paketi, ili to učiniti ručno.

Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci