1. Home
  2. Hosting
  3. PHP
  4. PHP i PHP podrška

PHP i PHP podrška

PHP je popularan jezik za razvoj dinamičkih internet stranica. Razmus Lerdof, koji ga je prvobitno razvio, nazvao ga je Personal Homepage Tools (alati za razvoj lične internet stranice). U početku je korišćen da prati broj posetilaca na njegovom ličnom internet sajtu. Takođe, ime PHP je kasnije preuzeto iz ovog jezika koji je kasnije postao PHP: Hypertext Preprocesor. PHP je ugrađen u HTML (Hypertext Markup Language), koji je osnovni jezik za razvoj internet stranica. Interaktivni i dinamički internet sajtovi mogu biti napravljeni uz pomoć PHP. Ono za šta bi u drugim jazicima bilo potrebno napisati stotine linija koda, u PHP-u bi moglo da se uradi sa samo nekoliko.

U okviru SuperHosting.RS na serverima za deljeni hosting podržane su PHP verzije  5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1 i 8.2.

Ukoliko koristite uslugu Virtuelni Privatni Server (VPS), moći ćete da instalirate PHP verziju koja vam je potrebna.

Pročitajte još:

🔗 Podržani PHP moduli

🔗 Kako promeniti verziju PHP-a?

Updated on 8. February 2023.

Was this article helpful?

Related Articles