1. Početna
  2. Hosting
  3. PHP
  4. PHP i PHP podrška

PHP i PHP podrška

PHP je popularan jezik za razvoj dinamičkih internet stranica. Razmus Lerdof, koji ga je prvobitno razvio, nazvao ga je Personal Homepage Tools (alati za razvoj lične internet stranice). U početku je korišćen da prati broj posetilaca na njegovom ličnom internet sajtu. Takođe, ime PHP je kasnije preuzeto iz ovog jezika koji je kasnije postao PHP: Hypertext Preprocesor. PHP je ugrađen u HTML (Hypertext Markup Language), koji je osnovni jezik za razvoj internet stranica. Interaktivni i dinamički internet sajtovi mogu biti napravljeni uz pomoć PHP. Ono za šta bi u drugim jazicima bilo potrebno napisati stotine linija koda, u PHP-u bi moglo da se uradi sa samo nekoliko.

U okviru SuperHosting.RS na serverima za deljeni hosting podržane su PHP verzije  5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4

Obnovljen: 19. јуна 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci