1. Home
  2. WordPress
  3. Podešavanja Block Editor-a u WordPress-u

Podešavanja Block Editor-a u WordPress-u

WordPress-ov Block Editor nudi pregledan interfejs i nekoliko sekcija koje sadrže karakteristična podešavanja i opcije.

Block Editor je podeljen u nekoliko sekcija/kartica
Block Editor je podeljen u nekoliko sekcija/kartica
  1. Linija sa alatkama na vrhu;
  2. Meni sa alatkama i podešavanjima dokumenta i blokova;
  3. Deo za unos sadržaja;
  4. Sekcija za meta-podatke;
  5. Opcije Editor-a (Urednika);

1) Linija sa alatkama na vrhu

Linija sa alatkama na vrhu

Ovde možete naći glavne opcije i dugmad za manipulaciju dokumentom.

Add Block

Klikom na ovo dugme možete dodati novi blok na Vašu stranicu. Ovo dugme se takođe zove i “alatka za dodavanje blokova”.

WordPress Block Editor - dodavanje novog bloka
Dodavanje novog bloka

Blokovi, koje dodajete mogu da sadrže različite elemente (paragraf, naslov, spisak, galerija itd.). Različite blok elemente možete potražiti koristeći polje za pretragu.

Undo i Redo

Da poništite ili ponovite poslednji postupak ili akciju nad sadržajem možete koristiti ovu dugmad, respektivno. Takođe, možete koristiti prečicu Ctrl+Z za Undo odnosno Ctrl+Shift+Z za Redo.

Content Structure

Ova opcija Vam omogućava da pregledate radnu verziju dokumenta – broj reči, naslove, paragrafe i blokove, kao i vizuelnu reprezentaciju elemenata sadržaja u formi stabla.

Block Navigation

Koristeći blok navigaciju, možete se kretati kroz blokove u WordPress Block Editor-u.

Save, Preview, Publish

Save/Saved

Koristeći ovo dugme možete sačuvati trenutni dokument. Ovo dugme će postati Draft nakon što objavite dokument.

Preview

Koristeći ovu opciju možete pregledati kako će dokument preliminarno izgledati na stranici iz perspektive korisnika. Kada kliknete na Preview, dokument će automatski biti sačuvan ukoliko i dalje figuriše kao radna verzija, odnosno skica (engl. draft).

Publish

Nakon što završite sa radom na dokumentu, možete ga objaviti na veb-stranici klikom na Publish.

Nakon što se dokument i objavi, ovo dugme će postati Update.

Ostalo

Dugme za sakrivanje/prikaz menija sa podešavanjima (sa desne strane)

Prečica za sakrivanje/prikaz menija sa podešavanjima (sa desne strane) je Ctrl+Shift+,.

Dugme za podešavanja i opcije Block Editor-a -> 5) Opcije Editor-a (Urednika)

2) Meni sa alatkama i podešavanjima dokumenta i blokova

Iz ovog menija, možete pristupiti dvema karticama (tabovima) – Document i Block. Document tab sadrži podešavanja za dokument, a Block tab sadrži podešavanja za blokove.

Kada nije odabran bar jedan blok, Document tab je podrazumevano aktivan.

Pošto se odabere blok, Block tab postaje aktivan u meniju.

Podešavanja bloka mogu se postaviti, ažurirati, ili ukloniti posredstvom uređivačkog interfejsa koji odgovara aktuelnoj temi i korišćenim dodacima (plugins).

Meni sa alatkama i podešavanjima (sa desne strane) se može sakriti/prikazati klikom na dugme iz menija sa alatkama koji se nalazi na vrhu stranice Editor-a.

Podešavanja Block Editor-a

3) Sadržaj

Ovaj deo WordPress Block Editor-a Vam omogućava da unesete sadržaj za svoj članak / stranicu. Sadržaj se sastoji od specifičnih blokova informacija. Uobičajeni blokovi su paragraf, slika, naslov, lista, galerija, citat, audio i video zapisi, naslovnica, fajl, itd.

Ukoliko ste već kreirali sadržaj za svoj veb-sajt koristeći Classic Editor, možete nastaviti da ga menjate sa Classic Editor-om koristeći Classic Block.

4) Metapodaci

Sekcija ispod članka može sadržati dodatna polja (panele) sa informacijama. Ona mogu biti dodata korišćenjem dodataka (plugins) ili teme instalirane na veb-sajtu.

WordPress Block Editor Metadata polje

U panelima se mogu nalaziti i dodatni podaci o sadržaju, isto kao i u meniju sa alatkama i podešavanjima, u Document tabu.

5) Dodatna podešavanja i opcije Block Editor-a

Opcijama WordPress Block Editor-a može se pristupiti klikom na dugme iz linije sa alatkama na vrhu stranice, reprezentovano sa tri tačke.Block Editor podešavanja

Iz ovog menija možete videti dodatne opcije koje se nalaze tu zahvaljujući instaliranim dodacima (plugins).

Linija sa alatkama na vrhu Block Editor-a

Ovo je jako zgodno svojstvo WordPress Block Editor-a kojim možete Block alatke izmestiti is samog bloka u liniju sa alatkama koja se nalazi na vrhu stranice za uređivanje.

Block alatke se mogu prikazati u liniji sa alatkama na vrhu stranice.
Block alatke se mogu prikazati u liniji sa alatkama na vrhu stranice

Režim rada “U fokusu”

Fokusirajte se samo na aktivan blok
Fokusirajte se samo na aktivan blok

Režim rada “Preko celog ekrana”

Sa ovom opcijom stranica za uređivanje se prikazuje preko celog ekrana.

Režim rada preko celog ekrana

Vizuelni Urednik

Ovo je podrazumevani režim rada za izmenu sadržaja u Block Editor-u.

Urednik koda

Ovde, u Uredniku koda (engl. Code Editor) možete menjati HTML/CSS kod sadržaja. Možete izaći iz ovog režima rada klikom na Exit Code Editor (u gornjem desnom uglu stranice) ili klikom na dugme iz linije sa alatkama na vrhu stranice (reprezentovano sa tri tačke) i odabirom opcije Visual Editor.

Code Editor

Upravljanje blokovima koji se mogu upotrebiti više puta

Ova opcija Vas preusmerava na listu svih generisanih blokova koje je moguće upotrebiti više puta.

Blokovi koji se mogu koristiti više puta u WordPress Block Editor-u

Prečice na tastaturi

Rad sa Block Editor-om može biti znatno brži ukoliko koristite prečice na tastaturi za manipulisanje sadržajem.

Prečice na tastaturi za rad sa Block Editor-om

Kopiraj sav sadržaj

Možete kopirati čitav sadržaj dokumenta. Sadržaj će biti kopiran onako kako je i prikazan u Uredniku koda sa HTML komentarima.

Podešavanja

Omogući proveru pre objavljivanja

Kada je ova opcija omogućena, biće prikazana poruka da se sadržaj proveri pre objavljivanja.

Podešavanja

Omogući savete

Ova opcija Vam dozvoljava da omogućite nagoveštaje i savete u Block Editor-u.

Paneli dokumenta

Ovde možete videti listu svih panela gde se nalaze dodatni podaci o odgovarajućem tipu dokumenta. Najznačajniji paneli koji se koriste za objavljivanje su Permalink, Categories, Tags, Featured Image, Excerpt i Discussion.

Napredni paneli

Ovde se nalazi lista svih dodatnih panela (meta-polja) koji se mogu prikazati/sakriti iz Block Editor-a.

Updated on 19. July 2022.

Was this article helpful?

Related Articles