1. Početna
  2. Hosting
  3. Git
  4. Podešavanja za korišćenje Git-a u cPanelu preko SSH

Podešavanja za korišćenje Git-a u cPanelu preko SSH

Git je jedan od najpoznatijih i korišćenih decentralizovanih sistema za kontrolu verzija fajlova. Pomoću Gita-a, mnogi korisnici mogu istovremeno raditi na istom fajlu bez izazivanja zabune i haosa u njegovom sadržaju.

Kod SuperHosting.RS, shared hosting podržava kreiranje i upravljanje Git repozitorijumom preko cPanel menija » Git Version Control ili uz pomoć SSH pristupa

Za udaljeni repozitorijum može da se koristi github.com, bitbucket.org, gitlab.com i drugi.

Ako želite da klonirate repozitorijum koji se nalazi na udaljenom serveru preko SSH, potrebno je da generišete par SSH ključeva u cPanelu i dodate nekoliko linija koda za podešavanja u fajl /home/cpuser/.ssh/config.

Napomena: SSH pristup je dostupan na hosting paketima SuperPro i SuperHosting.

1. Generisanje SSH ključeva (javni i privatni)

Generisanje SSH ključeva može se obaviti ili putem cPanela »SSH pristup» Upravljanje SSH ključevima ili prijavljivanjem na hosting nalog putem SSH-a.

Ako generišete SSH ključeve kroz Upravljanje SSH ključevima u cPanelu i dodelite drugo ime privatnom ključu, na primer githubkey, umesto podrazumevanog id_rsa, moraćete da ga upišete u fajl /home/cpuser/.ssh/config.

Kako biste generisali dva ključa putem SSH, ispišite sledeću komandu:

[email protected] [~]# ssh-keygen -t rsa -C „[email protected]
Generating public/private rsa key pair.

[email protected] – imejl adresa naloga na github, bitbucket ili gitlab;

Enter file in which to save the key (/home/cpuser/.ssh/id_rsa):

Ne ukucavajući ništa, pritisnite Enter. U navedeni direktorijum (home/cpuser/.ssh) i fajl (id_rsa) će biti upisan privatni ključ.

Važno: Ako želite da klonirate repozitorijum putem menija Git Version Control u cPanelu, NE unosite lozinku u naredne dve komande. Za obe komande pritisnite samo Enter i ne upisujte ništa.

Enter passphrase (empty for no passphrase):

Ako ćete klonirati repozitorijum putem SSH-a, unesite lozinku vašeg privatnog ključa i pritisnite Enter.

Enter same passphrase again:

Ponovo unesite lozinku i pritisnite taster Enter. Prilikom povezivanja putem SSH-a na udaljeni repozitorijum biće vam zatraženo da upišete ovu lozinku.

Ako ste uspešno generisali ključeve, dobićete sledeće obaveštenje:

Your identification has been saved in /home/cpuser/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/cpuser/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is: 20:09:75:52:4b:08:01:a8:e2:5e:z6:34:86:42:56:06 [email protected]
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|oE=+oo+          |
|. +.= .          |
|. o o o          |
|oo . .           |
|* . S            |
|o= o             |
|= +              |
| o               |
|                 |
+-----------------+

Ova dva ključa se nalaze u direktorijumu:  /home/cpuser/.ssh

Javni ključ koji treba da se doda u github/bitbucket/gitlab će se nalaziti u fajlu:  /home/cpuser/.ssh/id_rsa.pub.

Ovaj ključ može da se kopira i postavi na nalog na GitHub, Bitbucket, GitLab.

Sadržaj ovog fajla može se pregledati kroz Menadžer fajlova u cPanelu – kada ga otvorite za uređivanje (Edit).

2. Dodavanje javnog ključa u github / bitbucket / gitlab

Iz generisanog para ključeva prenesite javni ključ (id_rsa.pub) na svoj nalog na GitHub, Bitbucket, GitLab. Privatni ključ mora ostati na hosting nalogu i ne biste ga trebali otkrivati nikome.

U podešavanjima GitHub naloga izaberite Settings »SSH and GPG keys» New SSH key, upišite javni ključ i izaberite Add SSH key.

Dodavanje javnog SSH ključa na GitHub

U podešavanjima (Settings) Vašeg naloga na Bitbucket izaberite SSH keys » Add key, upišite javni ključ i sačuvajte ga sa Add key.

Dodavanje javnog SSH ključa na Bitbucket

U podešavanjima Vašeg naloga (User Settings) na GitLab izaberite SSH keys » Add key, upišite javni ključ i sačuvajte ga sa Add key.

Dodavanje javnog SSH ključa na GitLab

3. Fajl .ssh/config sa permisijama 600

Pre nego što se povežete s udaljenim repozitorijumom, morat ćete izvršiti malo podešavanje u config fajlu.

Ako direktorijum /home/cpuser/.ssh ima druge permisije, postavite ih na 0700.

U ovom /home/cpuser/.ssh direktorijumu napravite jednostavni tekstualni fajl po imenu config (promenite mu permisije u ​​0600) i upišite nekoliko linija koda u njega.

Podešavanje SSH pristupa za udaljeni repozitorijum

Sadržaj config fajla za GitHub:

Host github.com
User [email protected]
Hostname ssh.github.com
Port 443

Ako ste privatnom ključu dali naziv koji se razlikuje od id_rsa, u tom slučaju treba da upišete sledeće redove:

RSAAuthentication yes
IdentityFile ~/.ssh/githubkey

githubkey – zamenite sa imenom fajla u kojem se nalazi privatni ključ;

Sadržaj config fajla za Bitbucket:

Host bitbucket.org
User [email protected]
Hostname altssh.bitbucket.org
Port 443

Ako ste privatnom ključu dali naziv koji se razlikuje od id_rsa, u tom slučaju treba da upišete sledeće redove:

RSAAuthentication yes
IdentityFile ~/.ssh/bitbucketkey

bitbucketkey– zamenite sa imenom fajla u kojem se nalazi privatni ključ;

Sadržaj config fajla za Gitlab:

Host gitlab.com
Hostname altssh.gitlab.com
User [email protected]
Port 443

Ako ste privatnom ključu dali naziv koji se razlikuje od id_rsa, u tom slučaju treba da upišete sledeće redove:

RSAAuthentication yes
IdentityFile ~/.ssh/gitlabkey

gitlabkey– zamenite sa imenom fajla u kojem se nalazi privatni ključ;

Ako gornji redovi ne postoje, vjerovatno ćete dobiti poruku o grešci prilikom pokušaja povezivanja sa udaljenim repozitorijumom.

[email protected] [~]# git clone [email protected]:myproject/mysupersite.git

ssh: connect to host github.com port 22: Connection refused
fatal: The remote end hung up unexpectedly

Možete proveriti vezu sa udaljenim repozitorijumom i koji SSH ključ će se koristiti pomoću sledeće komande:

[email protected] [~]# ssh -vT [email protected]

[email protected] – možete zameniti odgovarajućim repozitorijumom, na primer [email protected] ili [email protected]

Provera veze sa udaljenim repozitorijumom

Ako ste postavili lozinku za SSH ključ, od vas će se tražiti da upišete ovu lozinku prilikom povezivanja na udaljeni repozitorijum preko SSH-a.

Unos lozinke za privatni SSH ključ pri kloniranju repozitorijuma sa GitHub-a

Nakon što uspešno završite gore pomenute korake, možete koristiti Git klijent na hosting nalogu.

Kloniranje projekta sa GitHub-a

početak ⇑

Obnovljen: 10. фебруара 2021.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci