1. Home
  2. Korisnički profil
  3. Postavljanje dodatne imejl adrese za korisnički profil

Postavljanje dodatne imejl adrese za korisnički profil

Jedna ili više dodatnih imejl adresa se mogu postaviti na svakom korisničkom profilu u svrhe primanja SuperHosting.RS. obaveštenja.

Ulogujte se na SuperHosting.RS sajt. Iz glavnog menija izaberite Korisnički profil, a zatim Izmeni profil -> Dodatne imejl adrese za korespodenciju.

Postavljanje dodatne imejl adrese za korisnički profil

Nakon dodavanja imejl adrese će Vam biti poslat verifikacioni imejl. Uslovi navedeni u imejlu moraju biti ispunjeni, nakon čega će dodata adresa dobiti status Verifikovana.

Updated on 31. January 2020.

Was this article helpful?

Related Articles