1. Home
  2. Korisnički profil
  3. Potpuna promena kontakt podataka korisničkog profila

Potpuna promena kontakt podataka korisničkog profila

Uređivanje kontakt podataka se može vršiti preko korisničkog profila. Informacije u sledećim poljima mogu se slobodno menjati: 

– ime i prezime
– kontakt telefon
– adresa
– podaci o firmi (оrganizaciji)

Uređivanje podataka vrši se kroz meni Korisnički profil -> Uredi profil

Administrator profila takođe može da promeni lozinku za pristup, kao i imejl adresu koja se koristi za primanje obaveštenja i pristup sistemu. Prilikom promene imejl adrese, mora da se prođe kroz postupak verifikacije sa kojim se validira nova imejl adresa.

Ako prethodno nisu navedeni podaci o firmi (organizaciji), takve informacije se unose u odeljku Uređivanje podataka o kompaniji ->Dodaj novu kompaniju.

Updated on 31. January 2020.

Was this article helpful?

Related Articles