1. Početna
  2. Korisnički profil
  3. Potpuna promena kontakt podataka korisničkog profila

Potpuna promena kontakt podataka korisničkog profila

Uređivanje kontakt podataka se može vršiti preko korisničkog profila. Informacije u sledećim poljima mogu se slobodno menjati: 

- ime i prezime
- kontakt telefon
- adresa
- podaci o firmi (оrganizaciji)

Uređivanje podataka vrši se kroz meni Korisnički profil -> Uredi profil

Administrator profila takođe može da promeni lozinku za pristup, kao i imejl adresu koja se koristi za primanje obaveštenja i pristup sistemu. Prilikom promene imejl adrese, mora da se prođe kroz postupak verifikacije sa kojim se validira nova imejl adresa.

Ako prethodno nisu navedeni podaci o firmi (organizaciji), takve informacije se unose u odeljku Uređivanje podataka o kompaniji ->Dodaj novu kompaniju.

Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci