1. Početna
  2. Imejl (e-mail)
  3. Potvrda o otvaranju/pročitanom imejlu (Read Receipt)

Potvrda o otvaranju/pročitanom imejlu (Read Receipt)

U okviru imejl komunikacije, pošiljalac poruke može tražiti od primaoca uzvratnu potvrdu o dostavi iste, kao i potvrdu o otvaranju/pročitanoj poruci.

Postoje dve vrste uzvratnih potvrda u imejl komunikaciji

1. Obaveštenje o dostavi imejla

(Delivery Receipt, Delivery Notification, Delivery Report)

Prvi tip potvrde, poznat i kao "Obaveštenje o dostavi imejla" (Delivery Receipt, Delivery Notification, Delivery Report), može biti poslato sa mejl servera zaduženog za prijem e-pošte bez primaočevog formalnog pristanka. Obaveštenje o dostavi imejla šalje se sistemski od strane mejl servera zaduženog za prijem e-pošte i ne znači da je primalac video, otvorio, ili pročitao poruku. Radije možemo reći da je to sistemsko obaveštenje o prispeću poruke na mejl server zadužen za prijem elektronske pošte.

Važno: ovaj vid obaveštavanja, o dostavi imejl poruke, nije podržan u okviru usluge deljenog (shared) hostinga kod SuperHosting.RS-a.

2. Obaveštenje o otvaranju/pročitanom imejlu

(Read Receipt, Return Receipt)

Drugi tip potvrde, poznat i kao "Obaveštenje o otvaranju/pročitanom imejlu", poštuje privatnost primaoca i njegova lična prava i slobode. Šalje se sa mejl servera zaduženog za prijem e-pošte samo ukoliko je primalac dao svoju eksplicitnu saglasnost za to, posredstvom svog imejl klijenta.

Važno: ovaj vid obaveštavanja, o otvaranju/pročitanom imejlu, podržan je u svim hosting paketima SuperHosting.RS-a.

Obaveštenje o otvaranju/pročitanom imejlu je vrlo ugodno i neophodno kada nam je važno da znamo da je primalac pročitao imejl (poruku).

Kada Vam je poruka jako bitna i poslali ste je očekujući uzvratnu potvrdu, možete pridodati i prigodnu poruku/napomenu u kojoj ćete naglasiti važnost uzvratne potvrde, na primer: "Jako mi je važno da znam da ste primili ovu poruku. Molim Vas da mi, što je pre moguće, potvrdite prijem iste. Hvala."

U različitim imejl klijentima, potvrda, tj. obaveštenje o otvaranju/pročitanom imejlu se može sresti pod različitim imenima kao što su Return Receipt, Read Receipt, itd.

Mozilla Thunderbird

Slanje imejla sa zahtevom za uzvratnom potvrdom

Da biste zahtevali uzvratnu potvrdu od primaoca da je otvorio poruku koju upravo pišete, aktivirajte opciju za to u prozoru za kreiranje poruke Thunderbird aplikacije, na Options » Return Receipt.

Slanje imejla sa zahtevom za uzvratnom potvrdom u Thunderbird imejl klijentu
Slanje imejla sa zahtevom za uzvratnom potvrdom u Thunderbird imejl klijentu

Kada primalac otvori poruku, u imejl klijentu će mu se prikazati sistemska poruka. Informisaće ga da je pošiljalac zahtevao uzvratnu potvrdu.

Primljena poruka i obaveštenje da postoji zahtev za uzvratnom potvrdom koje primalac vidi
Primljena poruka i obaveštenje da postoji zahtev za uzvratnom potvrdom koje primalac vidi

Primalac može odbaciti ili potvrditi slanje uzvratne potvrde. Ukoliko je odbaci, pošiljalac neće dobiti nikakvo obaveštenje.

Nakon pristanka na zahtev, uzvratno obaveštenje biće poslato pošiljaocu. Obaveštenjem se potvrđuje da je primalac otvorio/video poruku.

Podešavanje potvrde o otvaranju/pročitanom imejlu - za svaki poslati imejl

Iako je moguće podesiti da se zahtev za slanjem uzvratne potvrde šalje uz svaki poslati imejl, ovo nije preporučljivo.

Ako uz svaki poslati imejl ide i zahtev za uzvratnom potvrdom, primaoci neće moći da među svim primljenim porukama razlikuju one zaista važne. Posledično, mogu čak i ignorisati/odbaciti zahtev za uzvratnom potvrdom uz svaku sledeću poruku od tog pošiljaoca.

Da omogućite slanje zahteva za uzvratnom potvrdom uz svaki poslati imejl, u svom imejl klijentu idite na Tools » Account Settings za željeni imejl nalog » Return Receipts, odaberite opciju Customize return receipts for this account, pa obeležite ("čekirajte") kvadratić ispred When sending messages, always request a return receipt.

MS Outlook 2007 - 2016

Slanje imejla sa zahtevom za uzvratnom potvrdom

Nakon što se otvori prozor u kojem kreirate novu poruku iz Outlook imejl klijenta, da aktivirate zahtev za slanjem uzvratne potvrde, kliknite na Options.

Aktivacija zahteva za slanjem uzvratne potvrde u Outlook-u
Aktivacija zahteva za slanjem uzvratne potvrde u Outlook-u

U podešavanjima koja će se otvoriti, izaberite opciju Request a Read Receipt.

Vebmejl (Webmail)

Kada koristite RoundCube i Horde vebmejl (engl. webmail) klijente, takođe možete dodati zahtev za slanjem uzvratne potvrde.

RoundCube

Kada kreirate novi imejl u RoundCube-u, izaberite Return receipt opciju iz podešavanja poruke.

Aktivacija zahteva za slanjem uzvratne potvrde u RoundCube-u
Aktivacija zahteva za slanjem uzvratne potvrde u RoundCube-u

Horde

Kada kreirate novi imejl u Horde-u, iz opadajućeg menija sa desne strane prozora - Other Options, obeležite opciju Read Receipt.

Aktivacija zahteva za slanjem uzvratne potvrde u Horde-u
Aktivacija zahteva za slanjem uzvratne potvrde u Horde-u
Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci