1. Početna
  2. Imejl (e-mail)
  3. Premeštanje imejl korespodencije korišćenjem imejl klijenta

Premeštanje imejl korespodencije korišćenjem imejl klijenta

Jedan od načina za premeštanje imejl korespodencije sa jednog na drugi hosting nalog jeste korišćenjem mejl klijenta kao što je Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, ili nekog drugog.

U ovu svrhu, neophodno je kreirati dva naloga na imejl klijentu koji ćemo koristiti za prebacivanje pošte.

Najpre u imejl klijentu kreiramo dva imejl naloga:

(1) sa trenutnim serverskim podešavanjima;
(2) sa novim serverskim podešavanjima.

Onda, posredstvom istog imejl klijenta, kopiramo poruke sa jednog na drugi imejl nalog:

(3) pošta se kopira sa prvog na drugi imejl nalog.

Završni korak premeštanja imejl korespodencije:

(4) stari imejl nalog se uklanja (briše) iz imejl klijenta.

(1) Dodavanje imejl adrese sa prethodnim (starim) serverskim podešavanjima

U izabranom imejl klijentu navedite imejl adresu sa koje želite da premestite korespodenciju. Kod svog trenutnog hosting provajdera proverite postavke (podešavanja) servera dolazne pošte.

Kako biste mogli da preuzmete imejlove iz svih foldera, neophodno je da koristite IMAP protokol. Ukoliko biste koristili POP3 protokol, bili biste u mogućnosti da preuzmete samo poštu prispelu u folder Inbox.

U slučaju da premeštate imejl korespodenciju sa jednog hosting servera na drugi, pri SuperHosting.RS, detaljne instrukcije kako podesiti različite imejl klijente možete pronaći u kategoriji: Podešavanja imejl klijenta.

Nakon što ste uspešno kreirali imejl nalog koji će koristiti IMAP protokol, sva postojeća imejl korespodencija biće preuzeta.

(2) Dodavanje imejl adrese sa novim serverskim podešavanjima

Dok je imejl adresa u imejl klijentu podešena da koristi IMAP na starom serveru, neophodno je istu imejl adresu podesiti još jednom (iz drugog imejl naloga). Tom prilikom, treba koristiti neophodne postavke hosting naloga na koji će korespodencija biti premeštena. U slučaju da niste sigurni koje su to postavke, to možete proveriti u cPanel kontrolnom panelu kroz meni "Imejl nalozi" -> klikom na dugme "POVEŽI UREĐAJE", desno od bilo kojeg postojećeg imejl naloga (adrese). U delu "Mail Client Manual Settings" videćete potrebne informacije.

Nakon uspešnog konfigurisanja novog imejl naloga, pojaviće se novi folder istog imena kao i on (npr. [email protected]), sa praznim direktorijumima (Inbox, Sent, Trash, Drafts) kao podfolderima.

(3) Kopiranje poruka - sa prvog (starog) na drugi (novi) nalog

Potrebno je kopirati poruke sa prvog na drugi imejl nalog. Na primer, u prvom imejl nalogu otvorite Inbox folder gde se nalazi primljena pošta. Označite sve poruke sa Ctrl+A, kliknite desnim tasterom miša na njih, iz (kontekstnog) menija koji će se pojaviti izaberite "Copy to..." opciju i navedite Inbox folder na drugom imejl nalogu. Druga varijanta je da označene poruke prevučete mišem iz jednog u drugi Inbox folder. Vreme potrebno za kopiranje varira, u zavisnosti od broja poruka i njihove veličine. Nije preporučljivo prekidati ovaj proces pre nego što se završi.

Po istom principu, možete kopirati poruke iz drugih foldera. Ukoliko postoje dodatni folderi na starom nalogu, kreirajte ih na novom. U zavisnosti od imejl klijenta koji koristite, potražite opciju New Folder ili sličnu.

(4) Uklanjanje (brisanje) imejl naloga iz imejl klijenta

Nakon što se uverite da su sve poruke iz svih foldera iskopirane na drugi imejl nalog, stari možete obrisati. Ovo možete učiniti iz podešavanja samog naloga. Označite ga, a zatim izaberite opciju Remove ili Delete (u zavisnosti od verzije imejl klijenta kojeg koristite).

Obnovljen: 25. јула 2019.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci