1. Početna
  2. Imejl (e-mail)
  3. Premeštanje imejl korespodencije sa jednog servera na drugi

Premeštanje imejl korespodencije sa jednog servera na drugi

Premeštanje imejl naloga, a naročito imejlova koji se nalaze na njemu, sa jednog servera na drugi, može se obaviti ili prebacivanjem fajlova ili korišćenjem imejl klijenta u tu svrhu.

Premeštanje imejlova prebacivanjem fajlova

Imejlovi na imejl nalogu su zapravo fajlovi koji se čuvaju u određenom sistemskom direktorijumu na hosting nalogu. Iz napred rečenog možemo izvesti zaključak da premeštanje imejl korespodencije nije ništa drugo do prebacivanje imejl fajlova sa jednog servera na drugi.

Premeštanje imejl korespodencije sa jednog hosting naloga na drugi

Za premeštanje prebacivanjem fajlova, važno je unapred znati sa kojim protokolom je konfigurisan imejl klijent preko kojeg se pristupa/proverava imejl nalog - sa IMAP ili POP3 protokolom.

Sa konfiguracijom na POP3 protokolu imejlovi će se smeštati lokalno na uređaju korisnika. A kad je u pitanju IMAP, imejlovi će biti smešteni na serveru.

Imejl nalog je konfigurisan sa POP3 protokolom

Za razliku od IMAP protokola, POP3 protokol ne može da sinhronizuje imejlove između imejl klijenta i imejl servera. Kada se imejl nalog proverava preko POP3, imejlovi se preuzimaju i čuvaju lokalno na uređaju korisnika. Samo će, ukoliko je aktivirana opcija "Ostavi kopiju poruke na serveru", imejl iz lokalnog prijemnog sandučeta imati i svoju kopiju u folderu "Primljeno" na mejl serveru. Svi drugi folderi i imejlovi kreirani od strane korisnika biće dostupni samo na njegovom lokalnom uređaju (PC-u, pametnom telefonu, i sl.).

Nakon prenosa imejlova iz foldera Inbox sa jednog servera na drugi, POP3 će preuzeti svu poštu sa novog servera u lokalni inbox folder korisnika.

Važno: ako se koristi POP3 protokol, sa opcijom ostavljanja kopije poruke na serveru, usled premeštanja može doći do dupliranja pošte u Inbox-u imejl klijenta.
Važno: Da biste izbegli dupliranje, slova koja se nalaze u prijemnom sandučetu na trenutnom serveru mogu biti premještena u novo kreirani folder Archive (Аrhiv) na novom serveru.

Folder Arhiva se može videti nakon premeštanja pri korišćenju IMAP protokola. Na primer, kada pristupate novom imejl serveru preko Webmail-a ili imejl klijenta (sa podešavanjem za IMAP).

Kako proveriti imejl koristeći Webmail?

Da biste videli folder Arhiva u imejl klijentu, moraćete ponovo da podesite imejl nalog koristeći IMAP protokol.

Imejl nalog je konfigurisan sa IMAP protokolom

Ako je imejl nalog pregledan do sada pomoću IMAP protokola, to znači da se sve imejl poruke e-pošte nalaze samo na serveru. Nakon prenosa, svi folderi i imejlovi će biti sinhronizovani preko IMAP-a na imejl klijentu i biće prikazani na isti način kao i pre prenosa bez dupliranja.

Premeštanje imejlova preko imejl klijenta

Premeštanje imejlova sa starog POP imejl servera na novi IMAP server.
Jedan imejl nalog -dodat dva puta u Thunderbird imejl klijentu. Premeštanje imejlova sa starog POP imejl servera na novi IMAP server.

Prenos imejl korespondencije sa jednog servera na drugi može se obaviti putem imejl klijenta. Na primer, ako je do sada korišćen klijent za e-poštu Mozilla Thunderbird, on može da doda isti imejl nalog, ali sa podešavanjima za novi mail server (dolazni / odlazni). Kada se imejl nalog doda dva puta, imejlovi i čitavi folderi mogu da se premeštaju iz naloga u nalog.

Kada premeštate imejl korespodenciju preko imejl klijenta, nije važno koji protokol je korišćen za proveru pošte. Samo je bitno da imejl nalog bude dupliran u imejl klijentu, jedan sa podešavanjima za trenutni mail server, a drugi sa podešavanjima za novi imejl server (i IMAP protokol).

Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci