1. Početna
  2. Imejl (e-mail)
  3. Premeštanje imejl korespodencije sa jednog servera na drugi

Premeštanje imejl korespodencije sa jednog servera na drugi

Premeštanje imejl naloga, a naročito imejlova koji se nalaze na njemu, sa jednog servera na drugi, može se obaviti ili prebacivanjem fajlova ili korišćenjem imejl klijenata.

Premeštanje imejlova prebacivanjem fajlova

Imejlovi na imejl nalogu su zapravo fajlovi koji se čuvaju u određenom sistemskom direktorijumu na hosting nalogu. Premeštanje imejl korespodencije predstavlja prebacivanje fajlova imejlova sa jednog servera na drugi.

Premeštanje imejl korespodencije sa jednog hosting naloga na drugi

Za premeštanje prebacivanjem fajlova, važno je unapred znati sa kojim protokolom se trenutno provjerava imejl nalog - sa protokolom IMAP ili POP3.

Uz POP3 protokol imejlovi će biti smešteni lokalno na uređaju korisnika. A kad je u pitanju IMAP,imejlovi će biti smešteni na serveru.

Imejl nalog je proveravan do sada preko POP3 protokola

Za razliku od IMAP protokola, POP3 protokol ne može da sinhronizuje imejlove između imejl klijenta i imejl servera. Kada se imejl nalog proverava preko POP3, imejlovi se preuzimaju i čuvaju lokalno na uređaju korisnika. Samo ako je aktivirana opcija "Ostavi kopiju pošte na serveru", imejl iz lokalnog prijemnog sandučeta će takođe imati kopiju u folderu "Primljeno" na imejl serveru. Svi drugi folderi i imejlovi kreirani od strane korisnika biće dostupni samo na nejgovom lokalnom uređaju.

Nakon prenosa imejlova iz foldera Inbox sa jednog servera na drugi, POP3 će preuzeti svu poštu sa novog servera u lokalni inbox folder korisnika.

Važno: Ako se koristi POP3 protokol, sa opcijom ostavljanja kopije pošte na serveru, usled premeštanja može doći do dupliranja pošte u Inbox-u imejl klijenta.
Važno: Da biste izbegli dupliranje, slova koja se nalaze u prijemnom sandučetu na trenutnom serveru mogu biti premještena u novo kreirani folder Archive (Аrhiv) na novom serveru.

Folder Arhiva se može videti nakon premeštanja pri korišćenju IMAP protokola. Na primer, kada pristupate novom imejl serveru preko Webmail-a ili imejl klijenta (sa podešavanjem za IMAP).

Kako proveriti imejl koristeći Webmail?

Da biste videli folder Arhiva u imejl klijentu, moraćete ponovo da podesite imejl nalog koristeći IMAP protokol.

Imejl nalog je proveravan preko protokola IMAP

Ako je imejl nalog pregledan do sada pomoću IMAP protokola, to znači da se sve imejl poruke e-pošte nalaze samo na serveru. Nakon prenosa, svi folderi i imejlovi će biti sinhronizovani preko IMAP-a na imejl klijentu i biće prikazani na isti način kao i pre prenosa bez dupliranja.

Premeštanje imejlova preko imejl klijenta

Premeštanje imejlova sa starog POP imejl servera na novi IMAP server.
Jedan imejl nalog -dodat dva puta u Thunderbird imejl klijentu. Premeštanje imejlova sa starog POP imejl servera na novi IMAP server.

Prenos imejl korespondencije sa jednog servera na drugi može se obaviti putem imejl klijenta. Na primer, ako je do sada korišćen klijent za e-poštu Mozilla Thunderbird, on može da doda isti imejl nalog, ali sa podešavanjima za novi mail server (dolazni / odlazni). Kada se imejl nalog doda dva puta, imejlovi i čitavi folderi mogu da se premeštaju iz naloga u nalog.

Kada premeštate imejl korespodenciju preko imejl klijenta, nije važno koji protokol je korišćen za proveru pošte. Samo je bitno da imejl nalog bude dupliran u imejl klijentu, jedan sa podešavanjima za trenutni mail server, a drugi sa podešavanjima za novi imejl server (i IMAP protokol).

Obnovljen: 23. августа 2019.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci