1. Home
  2. WordPress
  3. Premeštanje sajta sa Blogger-a ili WordPress-a

Premeštanje sajta sa Blogger-a ili WordPress-a

Premeštanje sajta sa Blogger platforme

Premeštanje sadržaj već završenog sajta sa Blogger (blogspot) ili WordPress.com sistema na samostalni hosting nalog se može izvršiti brzo i lako. U tu svrhu je na hosting nalogu prvo potrebno instalirati WordPress.

Moguće je premeštanje samo sadržaj već razrađenog sajta (bloga). Nažalost, teme i šabloni koji su korišćeni prilikom izrade sajta na Blogger platformi se ne mogu premestiti.

Nakon prenosa sadržaja na novu WordPress instalaciju na hosting nalogu, imaćete mogućnost instalacije dodatne teme, dodatke i još mnogo toga.

Nakon instalacije WordPress-a na hosting nalogu, prebacivanje premeštanje sadržaja se vrši u dva koraka:

1. Instalirajte dodatak na WordPress-u kako biste uvezli sadržaj sa Blogger-a.

Blogger importer

Nakon prijavljivanja na administrativni panel WordPress-a, na Dashboard-u izaberite meni Alatke (Tools)→ Uvezi (Import). Pojaviće Vam se lista sa nekoliko opcija za prebacivanje sadržaja. U ovom slučaju izaberite „Blogger“. Kliknite na dugme „Instaliraj“ i izaberite „Omogući proširenje i pokretanje uvoznika“. Pojaviće se dugme „Autoriziraj“ na koje je potrebno kliknuti i prijaviti se na Vaš Google nalog.

2. Dozvola za preuzimanje sadržaja sa Bloggera

Nakon prijavljivanja na postojeći Google nalog, koji je povezan sa razvijenim blogom, potrebno je dati dozvolu za preuzimanje sadržaja.

To možete učiniti klikom na „Odobri pristup“ (Grant Access). Prikazaće se jedan ili više blogova koje ste kreirali u Blogger-u. Pored svakog od njih ćete videti dugme „Uvezi“. Kliknite na „Uvezi“ (Import) za blog čiji sadržaj želite da prenesete.

Nakon uspešnog uvoza sadržaja, možete odabrati i instalirati odgovarajuću WordPress temu.

Premeštanje sajta sa WordPress.com platforme

Premeštanje sadržaja sajta koji je već urađen na WordPress.com platformi je sličan proces kao i kod Blogger-a. Ako se vaš sajt nalazi na WordPress.com platformi (example.wordpress.com), možete prebaciti njegov sadržaj izvozom, a zatim uvozom uz pomoć dodatka WordPress Importer.

Prvo instalirajte WordPress na Vašem hosting nalogu i nakon toga krenite sa premeštanjem.

1. Izvoz sadržaja sajta sa WordPress.com platforme

Prilikom izvoza sadržaja kopiraju se članci, komentari i slike. Nažalost temu i instalirane dodatke nije moguće premestiti uz pomoć ove opcije.

Kad pristupite administraciji sajta na WordPress.com platformi, kliknite na meni Tools -> Export, izaberite Start Export. Obeležite opciju All content i završite klikom na Download Export File. Datoteka koju preuzmete će imati .xml ekstenziju.

2. Uvoz sadržaja (file.xml) u instalaciju WordPress-a na hosting nalogu

Kada .xml datoteka bude preuzeta i spremna za otpremanje, pristupite administraciji WordPress sajta koji je instaliran na hosting nalogu.

Na Dashboard-u izaberite meni Alati (Tools) → Uvezi (Import) i kliknite WordPress. U prozoru koji će se otvoriti instalirajte i aktivirajte WordPress Importer. Zatim kliknite na dugme Izaberi datoteku i izaberite .xml datoteku. Kliknite na dugme Prebaci i uvezi iz datoteke.

Nakon uspešnog prebacivanja sadržaja na WordPress sajt, možete odabrati i instalirati odgovarajuću WordPress temu.

Updated on 28. July 2022.

Was this article helpful?

Related Articles