1. Početna
  2. Hosting
  3. HTTP
  4. Preusmeravanje preko .htaccess – sa jedne na drugu URL adresu

Preusmeravanje preko .htaccess – sa jedne na drugu URL adresu

Evo nekih preusmeravanja koja mogu da se izvrše pomoću .htaccess fajla:

 

Preusmeravanje sa jedne veb adrese na drugu:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.staraadresa\.com$
RewriteRule ^/?$ "https\:\/\/www\.novaadresa\.com\/" [R=302,L]

address – Ovo je veb adresa kojoj će se pristupiti i na kojoj će se aktivirati preusmeravanje.

To-address – Adresa na koju će se preusmeravanje izvršiti.

Možete navesti folder ili određeni fajl za preusmeravanje, na primer:

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(/directory) [NC]

ili

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(/file.php) [NC]

 

Preusmerite na određenu adresu kada veb-sajtu pristupaju IP adrese koje nisu navedene:

RewriteEngine On
# ako nije IP adresa 1
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^xxx\.xxx\.xxx\.xxx$
# ako nije IP adresa 2
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^xxx\.xxx\.xxx\.xxx$
# preusmeravanje zahteva ka folderu subdir
# osim zahteva ka specifičnom folderu
RewriteRule !^subdir http://mysite.com/subdir/ [R=301,L]

Ako vam ova pravila nisu potrebna, možete ukloniti oba reda sa IP adresama.

 

Da biste preusmerili fajl na folder:

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/file\.php$ [NC]
RewriteRule .* http://www.mysite.com/directory/ [R,L]

S istim pravilima, možete preusmeriti folder na određeni fajl, fajl na fajl ili folder na folder, na primer:

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/directory$ [NC]
RewriteRule .* http://www.mysite.com/file.php [R,L]

Nakon što unesete izmene u .htaccess fajl, možda ćete morati da obrišete keširane podatke u pregledaču da biste videli promene.

Obnovljen: 18. фебруара 2021.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci