1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Princip rada SpamAssassin spam filtera

Princip rada SpamAssassin spam filtera

Korisnicima SuperHosting.RS hosting usluga koji koriste cPanel kontrolni panel, na raspolaganju stoji i SpamAssassin spam filter: kako aktivirati spam filter za imejl naloge?

SpamAssassin je omogućen na hosting nalogu sa osnovnim podešavanjima. Ove postavke su sasvim dovoljne za normalno funkcionisanje filtera.

U nastavku ovog članka, opisano je kako fino podesiti ovaj spam filter.

SpamAssassin je spam filter koji pomaže u redukovanju spam poruka na najmanju moguću meru.

SpamAssassin je projekat organizacije Apache Software Foundation (ASF) i predstavlja jednu od najboljih anti-spam aplikacija otvorenog koda.

Po rečima developera i statistici, filter u preko 95% slučajeva tačno identifikuje spam imejlove. Konkretno, SpamAssassin propusti da blokira tek oko 1,5% spam poruka – koje se potkradu kao regularne. Istovremeno, 0,6% regularnih imejl poruka greškom odbaci – misleći da je u pitanju spam. Ovakve poruke se nazivaju i ham. Ova reč koristi se da označi regularne imejlove (non-spam) koji su pogrešno označeni kao spam.

Princip rada SpamAssassin filtera

Princip provere mejl korespodencije – da li je spam ili nije, zasniva se na primeni predefinisanih pravila, ili sprovođenju testova. Ovi se primenjuju na sadržaj i zaglavlje poruke.

Spam filter SpamAssassin koristi brojna pravila, od kojih svako nosi određeni broj poena. Vrednost ovih poena može biti:

pozitivna za “ovo je spam” (spam)

negativna za “ovo nije spam” (ham)

Svaka dolazna poruka prolazi SpamAssassin testove. SpamAssassin zatim sabira poene sa ovih testova i poruci dodeljuje ukupan rezultat. Što je ovaj rezultat veći, verovatnije je da će poruka biti označena kao spam.

Primer testova, sa poenima validnim za SpamAssassin verziju 3.3.x:

šta se testira opis ime testa broj poena
header (zaglavlja) Pošiljalac poruke odgovara SPF zapisu SPF_PASS -0.001
body (sadržaj poruke) Tekstualni deo poruke sastoji se od 80-90% praznih redovaBLANK_LINES_80_90 1
header (zaglavlja) Naslov poruke sadrži samo velika slova SUBJ_ALL_CAPS 1

U testu koji sledi, ukoliko poruka ispunjava uslove, tj. ako je u polju zaglavlja From:
(Od: ) (pošiljalac) sadržana reč “cash“, poruci se dodeljuje 2,5 poena:

šta se testira opis ime testa broj poena
header (zaglavlja) u polju From: sadržana je reč “cash” FH_FROM_CASH 2.5

Pogledajte kompletan spisak testova za SpamAssassin verziju 3.3.x

Ukupan rezultat i njegova (predefinisana) granična vrednost određuju da li će neka poruka biti označena kao spam. Ova vrednost može se izmeniti u cPanel-u, u Imejl sekciji, odabirom opcije Spam filteri. Ovde ćete u delu “Obradi nove imejlove i označi ih kao neželjenu poštu” videti link “Spam Threshold vrednosti“, na koji treba kliknuti. U delu “Prilagodi graničnu vrednost spama” postavite novu vrednost u polju/padajućem meniju “Granična vrednost za spam (required_score)” i potvrdite izmenu klikom na dugme “Ažuriraj opcije ocenjivanja“.

Za SpamAssasin, ukupan rezultat se može podesiti u rangu od 0 do 10, gde je 0 najrestriktivniji, odnosno svi dolazni (incoming) imejlovi biće označeni kao spam.

Na primer:

0 – Svi imejlovi biće označeni kao spam. Ovo iz razloga što Vam je zapravo potrebno 0 poena kako bi poruka bila označena kao spam. Ako poruka ne dođe do 0 poena, ukupan rezultat biće negativan. To takođe znači da će poruka biti tretirana kao spam;

5 – Podrazumevana vrednost. Da bi poruka bila označena kao spam, neophodno je da na testovima sakupi 5 poena;

10 – Manje imejlova će biti tretirano kao spam. Da bi poruka bila označena kao spam, neophodno je da na testovima sakupi 10 poena.

Fina podešavanja filtera

Filter podržava i fina podešavanja vrednosti poena po pojedinačnim testovima koji se primenjuju nad dolaznom (incoming) poštom.

Izmena vrednosti poena po pojedinačnim testovima može se sprovesti iz cPanel-a, Imejl sekcije, odabirom opcije Spam filteri. U delu “Dodatna podešavanja (za napredne korisnike)” kliknite na link/padajući meni “Prikaži dodatna podešavanja“. Na samom dnu, videćete link “Konfiguriši podešavanja za izračunatu spam ocenu“, na koji treba kliknuti.

Fina podešavanja spam filteraIzaberite test i promenite mu vrednost poena koje nosi. Ukoliko poruka ispunjava test kriterijum, poeni će biti dodati njenom ukupnom skoru.

Neke test vrednosti je neophodno samostalno postaviti. Obzirom da cPanel podrazumevano aktivira “Bayesian” i “network” testove, poene koje im dodelite biće dodati ukupnom skoru. Kada vrednost poena koje oni nose podesite na 0, ovi testovi se neće sprovoditi.

Važno: pažljivo menjajte postavke testova. Ukoliko u tome pogrešite, može Vam se desiti da uopšte ne budete u mogućnosti da primate imejlove.

Updated on 28. September 2022.

Was this article helpful?

Related Articles