1. Home
  2. Hosting
  3. Git
  4. Rad sa Git-om u Windows-u

Rad sa Git-om u Windows-u

Da biste kreirali i upravljali Git repozitorijumima na Vašem uređaju sa Windows operativnim sistemom, neophodno je prvo instalirati Git.

Postoji puno aplikacija sa grafičkim interfejsom koje Vam omogućavaju upotrebu Git repozitorijuma na Vašem uređaju. Ova aplikacija se nazivaju Git GUI (Graphical User Interface).

Pred grafičkih Git klijenta, osnovni način rada sa Git-om je zapravo preko komandne linije. Na Unix sistemima (Linux, macOS) Git se koristi preko Bash shell-a (command interpreter). Za operativni sistem Windows se instalira Git Bash aplikacija, koja kreira (Bash shell) okruženje.

Sa zvaničnog Git veb-sajta možete preuzeti i instalirati Git aplikaciju:

https://git-scm.com/downloads

Ova aplikacija uključuje dva interfejsa za rad sa Git-om: Git GUI (grafički klijent) i Git Bash (komandni interpretator).

Nakon preuzimanja Git verzije za Vaš uređaj, započnite instaliranje.

Instalacija Git-a na Windows operativnom sistemu
Izbor direktorijuma gde će se instalirati Git.

Sledite korake instalacije. Za podešavanja tokom instalacije, za koja niste sigurni, izaberite preporučena (Recommended) ili podrazumevano zadate.

Kada je instalacija gotova, možete uključiti Git klijent putem ikonice na desktop-u, ako ste izabrali da se ona kreira, ili putem Start menija.

Git GUI ili Git Bash možete pokrenuti putem Start menija upisivanjem ključne reči „git“. 

Git u start meniju
Startovanje grafičkog (GUI) ili komandnog(Bash) Git klijenta.

Rad sa Git-om preko grafičkog Git GUI klijenta ne zahteva unos komandi.

Git GUI
Grafički (GUI) Git klijent.

Sa Git Bash možete u potpunosti koristiti Git kao i sa većinom Linux komandi.

Git Bash
Komandni BASH) Git klijent.

Moguće je koristiti jedan Git repozitorijum za oba interfejsa (GUI/Bash).

Pročitajte još:

🔗 Kreiranje novog Git repozitorijuma sa Git GUI/Bash (Windows) | Help

🔗 Dodavanjе/kloniranje udaljenо (cPanel) repozitorijuma preko Git GUI/Bash (Windows) | Help

🔗 Koriđšćenje SSH ključa za Git GUI/Bash (Windows) | Help

Updated on 5. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles