1. Početna
  2. Imejl (e-mail)
  3. Razlika između POP i IMAP protokola

Razlika između POP i IMAP protokola

Za proveru imejlova, primarno se koriste dva protokola - POP3 i IMAP4.

POP i IMAP protokoli su podržani za sve hosting usluge kod SuperHosting.RS.

Dva protokola imaju različite karakteristike, od kojih su one najbitnije:

Sa IMAP protokolom, imejlovi se nalaze na mejl serveru.
Sa IMAP protokolom, poruke se nalaze na mejl serveru. Sa POP protokolom poruke se preuzimaju i čuvaju na ličnom uređaju (računaru, pametnom telefonu, i sl.) korisnika.

IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4) je noviji i bolji protokol za proveru imejlova u poređenju sa POP3. Sa njim, imejlovima se upravlja direktno na mejl serveru. Time se omogućava proveravanje pošte (tj. imejl naloga) posredstvom različitih imejl klijenata i sa različitih uređaja. Takođe je moguće podesiti da se poslate poruke čuvaju na mejl serveru. Na ovaj način će svi folderi i imejlovi biti vidljivi/dostupni, bez obzira odakle proveravamo poštu (sa različitih uređaja, imejl klijenata, ili koristeći webmail aplikaciju).

POP3 (Post Office Protocol 3) je protokol za prijem imejl poruka. Sa ovim protokolom, poruka se preuzima u klijentski program (email client) kojim proveravate poštansko sanduče (mailbox). Podrazumevano, kopije imejl poruka se ne čuvaju na mejl serveru, mada najveći broj imejl klijenata danas, ima opciju da se ovo promeni. Sve poruke se preuzimaju u folder "Inbox/Primljene". Kada kreiramo nove foldere, to činimo u imejl klijentu, a oni, kao i njihov sadržaj, nisu vidljivi/dostupni na mejl serveru. Sa POP3 protokolom, poslate poruke se takođe čuvaju lokalno, na ličnom uređaju sa kojeg je imejl i poslat.

U podešavanjima imejl klijenta navodi se protokol koji će se koristiti. Koji od njih koristiti, zavisi isključivo od ličnih preferencija. Međutim, nakon što se postavke imejl klijenta sačuvaju, nije moguće promeniti protokol. Ukoliko želite da ga promenite pošto ste već konfigurisali imejl klijent, neophodno je napraviti novi korisnički profil u aplikaciji (za isti imejl nalog, adresu, odnosno poštansko sanduče) i protokol izabrati ispočetka.

Više o tome u članku:

Kako preći sa POP3 na IMAP?

Obnovljen: 24. јула 2019.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci