1. Početna
  2. Imejl (e-mail)
  3. Razlika između POP i IMAP protokola

Razlika između POP i IMAP protokola

Za proveru/pristup primljenoj e-pošti, primarno se koriste dva protokola - POP3 i IMAP4.

POP i IMAP protokoli su podržani za sve hosting usluge kod SuperHosting.RS.

Dva protokola imaju različite karakteristike, od kojih su one najbitnije:

Sa IMAP protokolom, imejlovi se nalaze na mejl serveru.
Sa IMAP protokolom, poruke se nalaze na mejl serveru. Sa POP protokolom poruke se preuzimaju i čuvaju na ličnom uređaju (računaru, pametnom telefonu, i sl.) korisnika.

IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4) je noviji i bolji protokol za pristup primljenoj pošti, u poređenju sa POP3. Korišćenjem IMAP, primljenim porukama se manipuliše direktno na mejl serveru. Time je omogućeno proveriti poštu (tj. imejl nalog) korišćenjem različitih imejl klijenata i sa različitih uređaja. Takođe je moguće podesiti da se poslate poruke čuvaju na mejl serveru. Na ovaj način će svi folderi i imejlovi biti vidljivi/dostupni, bez obzira odakle proveravamo poštu (sa kog uređaja, imejl klijenta, ili koristeći Webmail aplikaciju).

POP3 (Post Office Protocol 3) je takođe protokol za prijem imejl poruka. Sa ovim protokolom, poruka se preuzima u imejl aplikaciju (eng. email client) koju korisnik koristi da bi pristupio/proverio poštansko sanduče (eng. mailbox). Podrazumevano, kopije primljenih imejl poruka se ne čuvaju na mejl serveru, mada najveći broj imejl klijenata danas, ima opciju da se i ovo promeni. Sve poruke se preuzimaju u folder "Inbox/Primljene". Kada kreiramo nove foldere, to činimo u imejl klijentu, a oni, kao i njihov sadržaj, nisu vidljivi/dostupni na mejl serveru. Sa POP3 protokolom, poslate poruke se takođe čuvaju lokalno, na ličnom uređaju sa kojeg je imejl i poslat.

U podešavanjima imejl klijenta navodi se protokol koji će se koristiti. Koji od njih koristiti, zavisi isključivo od ličnih preferencija. Međutim, nakon što se podešavanja imejl klijenta sačuvaju, nije moguće promeniti protokol. Ukoliko to ipak želite, ali ste već konfigurisali imejl klijenta tako da koristi drugačiji protokol od željenog, neophodno je dodati novi imejl nalog u klijentu (za istu imejl adresu, tj. poštansko sanduče) i protokol izabrati ispočetka.

Više o tome u članku:

Kako preći sa POP3 na IMAP?

Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci