1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Sakriveni fajlovi (Hidden files)

Sakriveni fajlovi (Hidden files)

Imena sakrivenih fajlova i direktorijuma na ​​hosting nalogu počinju sa tačkom. Po podrazumevanim podešavanjima, oni se ne pojavljuju kada pristupate Menadžeru fajlova u cPanel-u.

Obično sakriveni fajlovi i direktorijumi su sistemski i mogu da sadrže određene postavke hosting naloga.

Na primer:
.htaccess
.htpasswd
.fantasticodata
.bashrc

fajlovi
.cpanel
.softaculous

direktorijumi

Prikaz skrivenih fajlova u cPanelu (Hidden files)

Da biste videli sakrivene fajlove i direktorijume, nakon otvaranja Menadžera fajlova, kliknite na gornji desni meni Podešavanja i označite “Prikaži skrivene fajlove (one koje počinju sa tačkom)(1), a zatim dugme Sačuvaj (2).

(!)Ako odaberete opciju Isključi opcije za verifikaciju kodiranja znakova, taj prozor više neće biti učitavan.

Ako ste izabrali da se više ne otvara ovaj prozor, da biste mogli da izaberete opciju isključivanja prikaza skrivenih datoteka, možete koristiti resetovanje podešavanja interfejsa. Da biste to uradili, ulogujte se u cPanel i u podešavanjima korisnika kliknite na link pri dnu “Vrati na početna podešavanja“.

Updated on 26. August 2022.

Was this article helpful?

Related Articles