Šta je CalDAV?

CalDAV je Internet standard preko kojeg je moguće pristupiti određenim informacijama na udaljenom serveru, kao što su kalendar i planirani zadaci. CalDAV (Calendaring Extensions to WebDAV ) je ekstenzija WebDAV protokola.

Pomoću CalDAV-a, moguće je da jedan ili više korisnika pristupaju i menjaju odeređene informacije na serveru. Ove informacije se čuvaju u formatu iCalendar.

CalDAV aplikacije

CalDAV je podržan u raznim veb aplikacijama za pristupanje i upravljanje zajedničkim kalendarima i planiranim zadacima.

Primer aplikacije koju je korisnik instalirao za pristup informacijama CalDAV-a na server je Mozilla Thunderbird (sa Lightening dodatkom), OutlookDAV i druge.

Obnovljen: 31. јануара 2020.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci