1. Home
  2. Hosting
  3. Git
  4. Šta je to Git?

Šta je to Git?

Git je sistem za kontrolu i istoriju verzije koda koji se koristi uglavnom od strane programera za razvoj veb stranica i aplikacija. I sam Git projekat koristi ovaj sistem, zbog mnogobrojnih izmena u njegovom kodu (C, Shell). U nastavku ćemo Vam malo detaljnije opisati šta je Git i zašto se koristi.

Pomoću Gita moguće je da jedan ili više programera primeni promene u kodu u fajlovima jednog projekta tako da se izbegnu nedoslednosti i sukobi zbog tih promena.

Git čuva istoriju izmena, šta je tačno u kodu promenjeno, od strane koga i kada, i olakšava povratak na prethodne verzije.

Git radi sa repozitorijumom (repository), koji predstasvlja direktorijum koji sadrži fajlove projekta i poseban sistemski direktroijum pod nazivom .git.

Git cPanel
Direktorijum repozitorijuma koji sadrži fajlove i .git sistemski direktorijum.

U .git direktorijumu se čuvaju podaci o projektu, promenama u grani, fajlovima i kodu unutar njih.

Šta je Git i FileManager
Sistemski direktorijum .git u kreiranom repozitorijumu u cPanelu.

Pomoću Gita, mogu se kreirati grananja (klon, branch) na glavnoj razvojnoj liniji. Ove grane mogu se dalje menjati i na kraju spojiti sa glavnom granom (najčešće se zove master).

Razvijanje i izmena koda u projektnim datotekama može se izvršiti na daljinu, na primer na Vašem uređaju, a promene se otpremaju pomoću Gita na repozitorijum koji je kreiran u cPanelu. Datoteke u ovom repozitorijumu mogu se preneti (Deploy) ručno ili automatski u direktorijum stvarnog veb-sajta (na primer, u public_html).

Alternativno, razvoj može da se radi na udaljenom repozitorijumu kao što je GitHub, a u cPanelu samo da se povuku promene preko opcije Pull i Deploy u Git Version Control.

Pročitajte još: Rad sa Git-om u Windows-u

Tražite pouzdan hosting? Uzmite ga uz do 75% popusta i dobićete .RS domen na poklon!

Updated on 13. December 2023.

Was this article helpful?

Related Articles