Šta je to root pristup?

Kada koristite primarnog administrativnog korisnika sistema, kao što je root, za pristup VPS-u, onda se to naziva root pristup.

U sistemima skoji su bazirani na Windows-u najčešći administrativni korisnik je Administrator i on može uređivati bilo koju datoteku i unositi bilo kakve promene u sistem i aplikacije.

Na isti način, u sistemima koji su zasnovani na Linuksu osnovni administrativni korisnik je root.

Ovaj root korisnik ima puna prava i može izvršiti mnogo više sistemskih promena i podešavanja u odnosu na dodatno kreirane korisnike. Neke od radnji koje može obavljati samo root korisnik su:

  • izvršava promene u sistemskim podešavanjima;
  • instalira serverske aplikacije; (Apache, Nginx, Node.js, MySQL i dr.);
  • konfiguriše serverske aplikacije;
  • može da menja svaki fajl koji se nalazi na serveru;

Pomoću root-a možete da delujete na svim aspektima administracije sistema, kreiranju korisnika, promeni korisničkih lozinki, proveri logova, instaliranju softvera itd.

Kako za ovog root korisnika nisu postavljena sigurnosna ograničenja prilikom obavljanja bilo koje operacije s njim, potrebno je pristupiti mu sa izuzetnom pažnjom. Sistem će izvršiti svaku naredbu od tog korisnika i u mnogim slučajevima neće prikazati bilo kakvu poruku upozorenja o promenama koje će izvršiti, čak i ako imaju nepovratne posledice (brisanje datoteka, preoblikovanje particija diska, brisanje korisnika itd.). ). Zbog toga je vrlo lako i brzo brisanje kritične sistemske datoteke ili blokiranje pristupa sistemu pogrešno napisanom komandom.

Kao indikator i napomenu za apsolutna prava root korisnika videćete u konzoli simbol #

Indikator da ste ušli sistem kao root korisnik

Drugi korisnici će videti drugi simbol, na primer $

Indikator da ste ušli sistem kao drugi tip korisnika

Obnovljen: 19. фебруара 2021.

Da li Vam je ovaj članak bio koristan?

Slični članci