1. Home
  2. VPS Serveri
  3. Šta je virtuelni server (VPS) i šta su mu prednosti?

Šta je virtuelni server (VPS) i šta su mu prednosti?

VPS je skraćenica od Virtual Private Server. Virtuelni server je samostalna jedinica i u praksi je jedan fizički server podeljen u nekoliko logičkih mašina (VPS), koje su međusobno nezavisne.

Svi virtuelni serveri koje nudi SuperHosting.RS imaju potpuni root pristup. To omogućava specifična prilagođavanja posebno za vaše aplikacije i mogućnost upravljanja specifičnim potrebama.

Virtuelni serveri imaju brojne prednosti, kao što su:

  • root pristup i potpuna kontrola nad serverom,
  • mogućnost korišćenja neograničenog broja domena i veb-sajtova, poddomena, imejl naloga, baza podataka itd.,
  • mogućnost instalacije specifičnog softvera,
  • veliki resursi servera,
  • velika fleksibilnost i mnogo toga drugog.
Updated on 28. April 2020.

Was this article helpful?

Related Articles