1. Home
  2. Domeni
  3. Šta mogu da dodam kao ključnu reč mom nazivu domena?

Šta mogu da dodam kao ključnu reč mom nazivu domena?

Skoro svi koji su odlučili da predstave svoje poslovanje na vebu znaju koji naziv domena im treba. Na primer, poljoprivrednik će želeti da uzme ime poljoprivreda.rs/com/net/biz/info, vlasnik velike prodavnice će više voleti supermarket.rs/com/net/biz/info. Problem je što su sva takva imena domena već registrovana, kao i svi domeni sa popularnim frazama.

Stoga je neophodno pronaći najbolja alternativna rešenja kako bi se registrovao najprikladniji domen.

Koje alternative mogu da iskoristim kada je originalni naziv domena zauzet?

Postoji mnogo takvih alternativa. Jedna od najčešće korišćenih metoda je pronalaženje najprikladnijeg “dodatka” u obliku slova, reči, dela reči ili skraćenice koji se dodaje pre ili posle glavne željene ključne reči.

Tri dobre alternative su slova i, e, v, koja su skraćenice od „internet“ „elektronski“, i „virtualna“. Tako vaš domen može da izgleda kao:

eImeDomena.rs/com/net/biz…
iImeDomena.rs/com/net/biz…
vImeDomena.rs/com/net/biz

Druge popularne alternative su:

NetImeDomena.com/net/biz…
WebImeDomena.com/net/biz…
WWWImeDomena.com/net/biz…
OnlineImeDomena.com/net/biz…
BestImeDomena.com/net/biz…
TopImeDomena.com/net/biz…
EuroImeDomena.com/net/biz…
GoToImeDomena.com/net/biz…
BizImeDomena.com/net/biz…
BuyImeDomena.com/net/biz…
EasyImeDomena.com/net/biz…
OKImeDomena.com/net/biz…
GreatImeDomena.com/net/biz…
SuperImeDomena.com/net/biz…
CoolImeDomena.com/net/biz…
NewImeDomena.com/net/biz…
FreeImeDomena.com/net/biz…
AllImeDomena.com/net/biz…
MyImeDomena.com/net/biz…
YourImeDomena.com/net/biz…
ImeDomenaPage.com/net/biz…
ImeDomenaSite.com/net/biz…
ImeDomenaNow.com/net/biz…
ImeDomena Info.com/net/biz…
ImeDomenaCenter.com/net/biz…

itd.

Na gornjoj listi, nazivi domena su sastavljeni od nekoliko najčešće korišćenih skraćenica i reči na engleskom jeziku, a svoju primarnu ključnu reč treba da stavite umesto „ImeDomena“. Lista se može nastaviti hiljadama drugih reči i skraćenica uz malo kreativnosti. Na primer, ako želite da registrujete domen TopShop.com i on je zauzet, isprobajte različite alternative – MyTopShop.com, Top-e-Shop.com, NewTopShop.com, iTopShop.com, EuroTopShop.com, TopShopEasy.com , Go2TopShop.com, TopShopOnline.com itd.

Dve ili više skraćenica ili jedna skraćenica mogu se kombinovati sa jednom ili dve kratke reči, s obzirom na to da se neke reči mogu postaviti pre i posle glavne ključne reči, a u drugim slučajevima to možda ne zvuči logično. Na primer, eBiz je dobra opcija, jer znači „e-poslovanje“, ali isto se ne može reći za BizE.

Potrebno je isprobati sve moguće varijante sa odabranim „dodatkom“, ali imajte na umu da se ponekad značenje kombinacije reči menja u zavisnosti od njene konstrukcije. Na primer, obe kombinacije reči OnlineShop i ShopOnline su razumljive, jer je u prvom slučaju prevod „Online Shop“, a u drugom slučaju – „Shop Online“ (reč prodavnica na engleskom jeziku ima i imenicu i glagol, zavisno od konteksta). Isto se ne može reći za fraze SmallBiz i BizSmall, na primer – prvo zvuči dobro jer znači „mali biznis“, ali „biznis mali“ nije logična jezička struktura.

Pročitajte još: Koje reči treba da koristim u imenu domena?

Updated on 15. November 2023.

Was this article helpful?

Related Articles