1. Home
  2. Hosting
  3. Kontrolna tabla cPanel
  4. Uređivač DNS zone u cPanel-u

Uređivač DNS zone u cPanel-u

Uređivač DNS zone u cPanel-uPutem menija Uređivač DNS zone možete izmeniti DNS podatke (DNS zapise) svih domena, koji su dodati na cPanel.

Možete dodati ili izmeniti sledeće DNS zapise: A zapis, AAAA zapis, CAA zapis, CNAME zapis, MX zapis, SRV zapis, TXT zapis (+ SPF zapis), DMARC zapis i TTL vreme potrebno za ažuriranje DNS podataka.

Da bi mogli da koristite Uređivač DNS zone u cPanel-u, domeni moraju biti usmereni ka DNS serverima koji odgovaraju tom hosting nalogu (nsX.superhosting.rs i nsY.superhosting.rs).

Ove servere možete videti u klijentskom profilu » Hosting nalozi – klikom na ime odgovarajućeg hosting naloga, ili na dugme Detalji sa njegove desne strane. Potražite redove u kojima piše DNS server 1 i DNS server 2.

Kada se za učitavanje određenog domena koriste DNS serveri hosting naloga, DNS zona tog domena se može izmeniti iz cPanel-a tog hosting naloga. DNS zona predstavlja skup (listu) svih DNS zapisa jednog domena.

Domeni

Odavde možete videti svaki domen koji je dodat u cPanel određenog hosting naloga.

Domeni dodati u cPanel i kako izmeniti njihove DNS zapiseKada ima puno domena, možete pronaći onaj koji tražite jednostavnim ukucavanjem njegovog imena u polje za pretragu (1).

Kada ima puno domena, radi bolje preglednosti, možete promeniti broj prikazanih rezultata po stranici (2).

Da brzo dodate novi A, CNAME, ili MX zapis (3), koristite odgovarajuće linkove iz sekcije/kolone Akcije. Da izmenite DNS zapise, koristite link Uredi (4).

(!) klikom na ikonicu zupčanika, možete osvežiti listu domena.

Više: Gde mogu da promenim MX zapis domena?

Zapisi u zoni domena

Filtriranje zapisa po tipu/vrstiPošto izaberete Uredi, videćete listu svih DNS zapisa za konkretan domen. Koristite filter zapisa kako biste brže pronašli željeni zapis.

Dodavanje novog zapisa u DNS zonu domenaPritiskom na dugme Dodaj zapis možete dodati novi DNS zapis u zonu domena. Možete izabrati između sledećih zapisa: A, AAAA, CAA, CNAME, DMARC, MX, SRV, ili TXT.

Dodavanje A zapisa

Kada je određeni domen ili poddomen potrebno usmeriti ka nekom serveru, najčešće se to postiže usmeravanjem ka nekoj IP adresi, odnosno koristi se DNS zapis tipa “A“. A zapis je skraćenica od “Address” i konfiguriše se u formi IP adrese ka kojoj je usmeren izvesni domen.

Host (npr. poddomen) se upisuje u polje/kolonu Naziv (1). Možete i samo upisati ime hosta, npr. “blog”, a zatim kliknete na sledeće polje. Ime domena će automatski biti upisano u nastavku (iza hosta).

Dodavanje novog A zapisa

U TTL polje/kolonu (2), možete uneti vremenski period nakon kojeg se konkretan zapis ažurira (izraženo u sekundama).

Iz padajućeg menija, izaberite Tip (3) DNS zapisa (A, AAAA, CNAME, SRV, TXT/SPF).

Unesite željenu vrednost za izabrani zapis u polje/kolonu Zapis (4). Na primer, ukoliko dodajete/menjate A zapis, u to polje se unosi IP adresa. Ako manipulišete CNAME zapisom, u to polje upisaćete ime hosta, itd.

Kreirajte zapis klikom na dugme “Dodaj zapis“. Videćete poruku da je DNS zapis uspešno dodat.

Dodavanje SPF zapisa

SPF zapis je TXT (tekstualni) DNS zapis. Dodavanje SPF zapisa DNS zoni domena znači dodati mu TXT zapis.

Dodavanje SPF zapisa

Iz padajućeg menija Dodaj zapis izaberite Dodaj TXT zapis.

Ukoliko se zapis koji unosite odnosi na primarni domen (ne na poddomen), u polje/kolonu Naziv unesite puno ime domena i stavite tačku na kraju, na primer, “primer.com.”.

Dodavanje SPF zapisa primarnog domena

U polje Zapis, unesite SPF zapis. Sačuvajte novi DNS zapis klikom na dugme “Dodaj zapis“. Videćete poruku da je DNS zapis uspešno dodat.

Važno: ukoliko nemate spreman SPF zapis, možete iskoristiti opciju u cPanel-u » Imejl autentifikacija da automatski dodate sistemski generisani SPF zapis.

Dodavanje DMARC zapisa

Najpre je potrebno da dodate SPF i DKIM imejl identifikaciju svom domenu.

A zatim, da bi aktivirali DMARC i počeli da dobijate izveštaje, potrebno je samo dodati jedan TXT zapis u DNS zonu domena.

Dodavanje DMARC zapisaKada je zapis dodat, polja/kolone Naziv (1) i Tip (3) zapisa će automatski biti generisana. Bićete u mogućnosti da samostalno odredite TTL (2) vreme potrebno za ažuriranje.

Važna informacija o DMARC zapisu se popunjava u polju/koloni Zapis.

unos DMARC zapisa

Ukoliko raspolažete gotovim zapisom, možete ga upisati u Raw (2) kartici. Alternativno, možete ga i samostalno generisati u DMARC kartici (1), ili uz pomoć online alata kao što je DMARC Record Assistant.

Svoje podatke, tj. DNS zapise određenog domena, možete proveriti uz pomoć online alata kao što je: NetworkTools.

Jednom kada dodate DMARC zapis, za sve imejlove poslate sa konkretnog domena (na koji se ovaj DNS zapis odnosi), počećete da dobijate DMARC izveštaje.

Imajte na umu da će vam DMARC izveštaji od primalaca stizati svakodnveno, ali samo ukoliko je DMARC implementiran i na njihovom mejl serveru dolazne pošte.

Dodavanje SRV zapisa

Posredstvom SRV zapisa, korisnici mogu pronaći neki servis na mreži, lociran na određenom hostu a kojem se može pristupiti na određenom portu.

Dodavanje SRV zapisa

(1) servis/usluga: ovo je ime servisa/usluge; npr. _sip., _caldav. ili neko drugo;

(2) TTL: vreme potrebno za ažuriranje DNS zapisa;

(3) SRV tip zapisa;

(4) prioritet – slično prioritetu MX zapisa, niža vrednost znači viši prioritet; težina – ukoliko postoji više zapisa sa istim prioritetom, težina će odrediti koji će od njih imati prednost (viša vrednost imaće prednost nad nižom vrednošću); port – TCP ili UDP port na kojem se servis/usluga može naći; cilj (engl. target)- ime host servera na kojem se nalazi servis/usluga koje se završava tačkom “.”. Ovaj host mora imati kreiran A zapis koji je usmeren (IP adresom) ka serveru na kojem se nalazi servis/usluga.

Izmena i brisanje zapisa

Zapisi se mogu menjati (1) ili obrisati (2). Nakon izmene, sačuvajte načinjene promene klikom na dugme “Sačuvaj zapis“. Ako posegnete za brisanjem, sistem će Vas pitati da to i potvrdite (“Da li ste sigurni?”).

Izmena i brisanje zapisa

(!) Resetuj zonu: Povraćaj DNS zapisa u pređašnje (stabilno) stanje vraća ih u njihovo izvorno stanje, a bilo kakve izmene načinjene do tog trenutka se brišu. Pre resetovanja DNS zone, možete sačuvati sve postavke koje želite. Ukoliko su bilo koji sistemski DNS zapisi obrisani, ovim resetovanjem biće povraćeni, ali će svi novo-kreirani zapisi biti izgubljeni.

Važno: imajte na umu da će nakon izmena u DNS zapisima, biti potrebno neko vreme kako bi isti bili ažurirani. To vreme odgovara onom vremenu (u sekundama) koje ste uneli u TTL polje/kolonu tokom izmena. Obično je potrebno do 4 sata.

Updated on 30. September 2022.

Was this article helpful?

Related Articles